Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2

Skapad 2020-09-14 14:03 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 2 NO (år 1-3)
På NO-lektionerna i åk 2 kommer du bland annat att lära dig mer om vatten, luft, rymden, lösningar och blandningar, olika material, våra sinnen samt djur och natur i vårt närområde.

Innehåll

 

Mål med undervisningen och det som bedöms är att eleven kan:

se syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

 

Undervisning och bedömning

- lyssna på genomgångar

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt

- samtala och diskutera

- skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten

- utföra och titta på olika experiment

 

Aktivitet på lektioner, delaktighet i diskussioner och eget arbete

Se även kunskapskrav för detta arbetsområde

 

I detta ingår även Bästa världen som vi arbetat med tillsammans med fritids. Se separat pedagogisk planering på fritids. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO åk 2

På väg att nå målet
Med stöd av vuxen
Når målet
Självständigt
Når längre än målet
Självständigt och utvecklat
Vatten
Känna till vattnets olika former, övergång mellan faser och egenskaper.
Luft
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Material
Material i vår omgivning och hur de kan sorteras utifrån egenskaper
Lösningar och blandningar
Enkla lösningar och blandningar.
Rymden
Året runt i naturen, månens faser, månen och solens förhållande till varandra samt stjärnbilder och stjärnhimlens utseende.
Dokumentation
Kunna dokumentera naturvetenskapliga observationer med text bild och digitala verktyg.
Sinnen
Känna till våra sinnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: