Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä 2 Beklädnad

Skapad 2020-09-14 14:03 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Trä
Syfte & Mål: Trä 2 - Beklädnad. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om in- och utvändiga beklädnader. Olika typer av panel samt skivor på golv, vägg och tak(gips, spånskiva, råspont).

Innehåll

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

 

 

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

 

Material, infästning, olika träfasader och byggprocessen för utvändig panel.

Instuderingsuppgifter och PP

Checklista Utvändig panel.
Filmer

 

Material, infästning, olika beklädnader invändigt och byggprocessen invändig beklädnad.

Instuderingsuppgifter.
Gipsmontering Vägg.

Filmer
Montering av gips på vägg och tak.

Gipsning på OSB

 

Material, infästning, olika beklädnader invändigt och byggprocessen invändig beklädnad.

Instuderingsuppgifter.
Gipsmontering Vägg.

Filmer
Montering av gips på vägg och tak.

Gipsning på OSB

 

 

Filmerna

Grupparbete:

Ta del av varandras tidigare skrivelser och erfarenheter, gör en steg för steg lista och presentera skriftligt hur olika invändiga/utvändiga beklädnader bör monteras

 

 

Grupparbetet fortsätter och lämnas in

 

Kunskapstest

 
     
     
     
 

 

 

Matriser

Trä
Trä 2 Beklädnad

Trä 2 beklädnad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och organisera
gör en enkel planering med material och maskiner.
gör en planering med material, maskiner och steg-för-steg planering.
planerar och organiserar samt är tydlig med materialmängd, kostnad, maskiner och steg-för-steg planering samt tidsåtgång.
Välja metod
kan tillsammans med lärare välja arbetsmetod, verktyg och material som är lämplig för arbetsuppgiften
väljer till stor del själv arbetsmetod, material, verktyg som är lämplig för uppgiften men rådfrågar lärare vid behov
väljer självständigt arbetsmetod, material och verktyg för arbetsuppgiften och kan peka ut kritiska hållpunkter i uppgiften
Dokumentation
gör en enkel dokumentation av den utförda uppgiften.
gör en dokumentation med hjälp av en checklista där jag nämner kvalitetskrav, arbetsprocess och resultat
gör en dokumentation med hjälp av en checklista där jag nämner kvalitetskrav, arbetsprocess och resultat samt ger förslag på hur processen kan förbättras.
Hållbar Utveckling
gör en enkel beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet
gör en beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet, visar även några goda exempel på hur byggprocessen bör utföras
gör en beskrivning av hur arbetsprocessen påverkar miljön och klimatet, visar även några goda exempel på hur byggprocessen bör utföras, samt ger exempel på olika värme och ventilationssystem
Samverka och komunicera
behöver stöd för att hitta rätt fackord för material och byggnadsdel
använder ofta rätt fackord för material och byggnadsdel
använder alltid rätt fackord för material och byggnadsdel
Bedöma egen förmåga
Reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner
Reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner - min planering -säkerhet o hälsa
Reflekterar över mitt arbetsresultat: -arbetsmetod -verktyg o maskiner - min planering -säkerhet o hälsa - kommer med egna förslag på förbättringsområden
Lösa problem
Upptäcker under arbetets gång problem som löses tillsammans med läraren. Hanterar verktyg och material ergonomiskt och med viss säkerhet.
Upptäcker under arbetets gång problem som löses efter diskussion med läraren. Hanterar verktyg och material ergonomiskt och med viss säkerhet.
Upptäcker under arbetets gång problem som löses efter diskussion med läraren. Jag hanterar verktyg och material ergonomiskt och med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: