Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PERIODISKA SYSTEMET

Skapad 2020-09-14 14:10 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Området behandlar periodiska systemets uppbyggnad, atommodellen, jonbegreppet och teorin för saltbildning samt en kort överblick över tre olika bindningstyper; jonbindning, molekylbindning och metallbindning.
Grundskola 9 Fysik Kemi
Tänk så fel de första kemisterna hade när de döpte atomen. Ordet atom betyder "odelbar", men idag vet vi att atomen är uppbyggd av ännu mindre delar. Den har en kärna och runt den rör sig elektroner med svindlande fart. Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, och hur byggstenarna i molekyler, jonföreningar och metaller håller samman.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

KUNSKAPSKRAV
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

LEKTIONSINNEHÅLL
Föreläsningar utifrån planeringen i Gleerups (filmer & texter)
Uppgifter samt Laborationer runt arbetsområdet i Gleerups.
Arbetsblad.

EXAMINATION
Laborativ uppgift i Gleerups – laborationsrapport
4 uppgifter, testa dig själv samt förklara och resonera i Gleerups.

Uppgifter

  • PLANERING "DET PERIODISKA SYSTEMET"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: