Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 och 2 Matematikboken Beta

Skapad 2020-09-14 14:18 i Brunnbyskolan Linköping
Kapitel 1 i matematikboken Beta. Arbetsområde addition och subtraktion.
Grundskola 5 Matematik
Matematikboken Beta - kapitel 1 Taluppfattning och huvudräkning Matematikboken Beta - kapitel 2 De fyra räknesätten

Innehåll

Matematikboken Beta - kapitel 1 och 2

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • metoder för att räkna addition och subtraktion med bråktal. 
 •  välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer 
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • avrunda decimaltal.
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 •  vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform
 •  förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

 

Arbetssätt och undervisning

 

Jag kommer ha genomgångar inom de olika arbetsområden. Vi kommer lära oss genom att arbeta i boken och med digitala verktyg (t.ex. bingel) och mattefilmer. Vi kommer köra olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp. Vi lär oss via diskussioner. Vi kommer också göra olika övningar där vi använder konkret material. Vi repeterar och har matteläxor. 

Se centralt innehåll och kunskapskrav

Begrepp:

Kap 1. 

Bråkform
Andel
Decimalform
Decimaler
Decimaltecken
Platsvärde
Position
Meter
Centimeter
Millimeter
Tallinje
Avrunda
Närmevärde
Täljare
Nämnare
Kvot
Bråkform
Decimalform

Täljare
Nämnare
Decimalform
Decimaler
Entalssiffra
Tiotalssiffra
Hundratalssiffra
Tiondelssiffra
Hundradelssiffra
Avrunda
Överslagsräkning

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Bedömningen sker på kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik Beta Kap. 1 och 2

Utvecka
I dessa områden bör du träna mer.
Ok
I de här områdena har du grundläggande kunskaper som du bör träna upp mer.
Bra
I de här områdena har du bra kunskaper. Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
Mycker bra
I dessa områden har du goda kunskaper. Du kan fortsätta och fördjupa dina kunskaper.
Ange ett tal med givna positionsvärden och ange positionsvärden för ett givet tal.
Storleksordna bråk och decimaltal.
Beräkningar med decimaltal addition.
Beräkningar med decimaltal subtraktion.
Beräkningar med decimaltal multiplikation.
Beräkningar med decimaltal division.
Förstå sambandet mellan enkla tal i bråkform och decimalform.
Avrunda decimaltal.
Bråk av antal och former.
Förstå begrepp kopplade till kapitlet.
Förstå sambandet mellan enkla tal i bråkform och decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: