Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund HT2020

Skapad 2020-09-14 14:19 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Vi vill lägga grunden för varje individs egenansvar för vår miljö och natur. Vi vill väcka barnens intresse för detta område och kommer utgå från sopsamlarmonsterna, Kompostina och Flamman. Vi har valt att arbeta med just dessa två sopsammlarmonster eftersom barnen främst möter dessa i sin vardag.

Innehåll

Mål:
”Ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället”.


Uppnåendekriterier för målet:
Vi vill lägga grunden för varje individs egenansvar för vår miljö och natur. Vi vill väcka barnens intresse för detta område och kommer utgå från sopsamlarmonsterna, Kompostina och Flamman. Vi har valt att arbeta med just dessa två sopsammlarmonster eftersom barnen främst möter dessa i sin vardag.

 

Frågeställning utifrån målet:

-       - Kan barnet sortera utifrån kompostina och Flamman?

 

 

Nuläge:
Augusti 2020: 
Vi ser att vissa av barnen har uppmärksammat komposten ute på stora gården. De har funderat över vad det är och vad den används till?  När barnen använder papper och klipper, ser vi att de ofta låter det som blir över ligga kvar på bordet. Barnen har även vid några tillfällen följt med oss i personalen till vår sopsortering på förskolan för att slänga sopor, detta tycker barnen är spännande.

 

 

Metoder för att nå målet:

·       Papperskorgen finns tillgänglig på avdelningen med bild på Flamman på sidan.

·       Papperspåsen finns tillgänglig vid fruktstunden med bild på Kompostina.

·       Med de äldre barnen kan vi kasta resterna ute i komposten på stora gården.

      Barnen följer med och kastar sopor ute i sopsorteringen.

·        Vi uppmuntrar barnen till att kasta skräp både ute och inne.

·       Vi använder litteratur och sång för att väcka barnens intresse

·       Vi använder ett djur som maskot som kommer med uppdrag och med frukt.

·       Använder oss av TAKK för att förstärka språket.

 

Vi kommer att arbeta utifrån följande strategier enligt utvecklingspedagogiken:

- Samordning av perspektiv - vi kommer att utgå från barnens erfarenheter och behov. Vi utökar och berikar för att utmana och vidga deras förståelse genom att lägga till begrepp i samtal, rutinsituationer,  måltider och undervisning.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation.

- Från lokalt till expansivt språk – Vi utgår från dokumentation, foto, film etc. när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: