👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsmellis

Skapad 2020-09-14 14:19 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola F – 9 Svenska
Under mellis ska eleverna kunna sitta och äta tillsammans med olika kamrater . Detta sker med hjälp av versaler och gemener som ska paras ihop. Alla elever kommer under läsåret att få vara mellisvärdar.

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidshem: Cosmos 1

Läsår: 20/21

Lärandemål 

Eleverna lär sig känna igen små och stora bokstäver. 
Eleverna lär sig acceptera att sitta i olika konstellationer.

Förmågor

Se nedan

Centralt innehåll

se nedan

 

Planering av utvärdering

Vi utvärderar tillsammans med eleverna på fritidsrådet.

 

Undervisning

Mellisvärden lägger ut skyltar med versaler på borden. Därefter delar hen ut gemener till varje elev som hittar rätt plats. Pedagogen går till varje elev och lyssnar till bokstavsljud och ord som innehåller bokstaven eleven fått.

Samverkan med skolan

Skolan arbetar med bokstavsinlärning och vi fortsätter lärandet på fritidshemmet 

Redovisning

 

Resultat av utvärdering

Eleverna känner igen de små bokstäverna.

Eleverna accepterar att sitta i konstellationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -