Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinehamns historia

Skapad 2020-09-14 14:23 i Strandskolan Kristinehamn
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild
Nu ska vi lära oss om hur Kristinehamn egentligen blev Kristinehamn. Var det en stad från början? Har staden alltid hetat Kristinehamn och vem döpte den? Finns det några spännande byggnader eller ställen här i staden? Och finns det kanske någon känd person som kommer härifrån? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

 

Mål för arbetsområdetMålet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • känna till några historiska byggnader med historisk betydelse för staden.
 • känna till någon känd person med anknytning till Kristinehamn.
 • känna igen stadsvapnet och dess betydelse.
 • träna på att läsa och skriva faktatexter och beskrivande texter.
 • jämföra staden då och nu.
 • känna till Strandskolans historia. 

 

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • EPA övningar kring vad du tror och vad du vet.
 • illustrera dina texter med bilder på t.ex stadsvapnet.
 • genomgång hur man skriver en faktatext, vi skriver tillsammans och enskilt. 
 • en hemuppgift där eleven ska intervjua en äldre släkting eller bekant om dess skolgång.

 

 

 

Bedömning/synliggörande av förståelsen

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • delta aktivt i uppgifter och diskussioner.
 • EPA, vad du känner till efter arbetsområdet.

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  stadsarkivet
 •  sli.se
 •  "Gå och se i Kristinehamn- stadsvandringsguide" 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: