Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Värld - 3B

Skapad 2020-09-14 14:37 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Jordklotet är vårt hem och alla människor bor i någon av de sju världsdelar som finns på jorden. I detta arbetsområde får du lära dig om hur jorden ser ut geografiskt sett och hur man kan använda karta för att hitta rätt.

Innehåll

Syfte

 • Du ska lära dig hur jorden ser ut både i klot- och kartform. Du ska också kunna känna till vilka delar världen är uppdelad i.

Lärandemål

 • Kunna namnen på de fyra väderstrecken.
 • Kunna namnen på de sju världsdelarna och peka ut dem på en karta.
 • Kunna namnen på de tre världshaven och peka ut dem på en karta.
 • Kunna använda en karta eller jordglob för att hitta olika platser på jorden.

Viktiga begrepp

 • karta
 • kontinent
 • jordglob
 • världen
 • ocean
 • världsdel
 • Afrika
 • Asien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien
 • Antarktis
 • Stilla havet
 • Atlanten
 • Indiska Oceanen
 • kompass
 • väderstreck - norr, söder, öster, väster
 • ekvatorn

Undervisning

 • Lärarledd undervisning med föreläsningar och genomgångar.
 • Arbete med olika kooperativa strukturer för att befästa fakta och begrepp.
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • Titta på faktafilmer.

 Bedömning

 • So tummen upp s. 30.
 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar.
 • De skriftliga uppgifter du gör.

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Vår Värld

Ej godtagbara kunskaper
Kan med stöd
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska kunna namnen på de fyra väderstrecken.
Du kan inte namnen på de fyra väderstrecken.
Du kan med stöd namnen på de fyra väderstrecken.
Du kan namnen på de fyra väderstrecken.
Du kan namnen på de fyra väderstrecken och du kan även peka ut i vilken riktning de är.
Du ska kunna namnen på de sju världsdelarna och peka ut dem på en karta.
Du kan inte namnen på de sju världsdelarna och kan inte peka ut dem på en karta.
Du kan med stöd namnen på de flesta eller alla världsdelarna och kan med stöd peka ut dem på en karta.
Du kan namnen på alla världsdelarna och kan peka ut dem på en karta.
Du kan namnen på alla världsdelarna och kan peka ut dem på en karta. Du kan även nämna någon fakta eller något land som finns i de olika världsdelarna.
Du ska kunna namnen på de tre världshaven och kunna peka ut dem på en karta.
Du kan inte namnen på de tre världshaven och kan inte peka ut dem på en karta.
Du kan med stöd namnen på de flesta eller alla världshaven och kan med stöd peka ut dem på en karta.
Du kan namnen på alla världshaven och kan peka ut dem på en karta.
Du kan namnen på alla världshaven och kan peka ut dem på en karta. Du känner också till att det finns två andra hav som ibland räknas till världshaven.
Du ska kunna använda dig av en karta eller jordglob för att hitta olika platser på jorden.
Du kan inte använda dig av en karta eller jordglob för att hitta olika platser på jorden.
Du kan med stöd använda dig av en karta eller jordglob för att hitta olika platser på jorden.
Du kan använda dig av en karta eller jordglob för att hitta olika platser på jorden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: