Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras BILD

Skapad 2020-09-14 14:32 i Resursenhet Pil Uppsala
Parafras konsthistoria
Grundskola 4 – 6 Bild
Parafras konsthistoria Hur ser konsten ut genom tiderna? Kan du något om konsthistoria? Vad är en –ism? Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning? Ett aktuellt innehåll? Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre.

Innehåll

Parafras konsthistoria

Hur ser konsten ut genom tiderna?  Kan du något om konsthistoria?  Vad är en –ism? Hur kan du skapa en bild inspirerad av ett känt konstverk som har en modern tolkning?  Ett aktuellt innehåll?

Jag ska undervisa om konsthistoria. Du väljer ut en känd målning som du först gör en bildanalys av. Sedan skissar du på olika förslag till en parafras. Du gör din egen tolkning och låter konstverket exempelvis flytta till vår samtid eller till en annan genre.

 

Vad:

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

                                        kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

                                        skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

                                        undersöka och presentera olika bilder, och

                                        analysera historiska bilders uttryck och innehåll

 

Hur:

I undervisningen ska vi i grupp och enskilt:

                                        Lyssna på lärarens föreläsning om konsthistoria.

                                        Skriva bildanalys om känt konstverk.

                                        Skissa på egen parafras av känt konstverk i modern egen tolkning.

                                        Slutföra en färdig parafras i valfritt material.

När:

HT 2020  7 lektioner

 

Material:

Valfritt material. Lärarens PP om konsthistoria. Konstböcker från skolbiblioteket

 

 

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att:

.

Slutföra och lämna in en Parafras i valfritt material.

Uppgifter

  • BILDANALYS

Matriser

Bl
Parafras och bildanalys

Behöver öva!
Jag kan!
Jag är säker
Bildframställning
Jag försöker skapa en parafras men den stämmer inte överens med originalet eller jag har inte ändrat bilden. Jag lyckas inte förklara hur jag tänkte när jag gjorde parafrasen
Jag skapar en enkel parafras av en konstbild som till stor del stämmer överens med originalet. Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur jag tänkte när jag gjorde parafrasen.
Jag gör en tydlig och väl genomtänkt parafras av en konstbild som stämmer väl överens med originalet. Jag kan tydligt förklara hur jag gjorde parafrasen.
Användande av material och tekniker
Jag har svårt att blanda färg till olika nyanser När jag målar flyter färgen till stor del samman.
Jag försöker blanda färg till olika nyanser och har viss kunskap om färgcirkeln. Jag försöker måla och färgen flyter ihop bara ibland
Jag kan blanda färg till olika nyanser och har kunskap om färgcirkeln Jag kan måla utan att färgen rinner ihop
Redskap för bildframställning
Jag har svårt att utveckla idéer. Jag lyckas inte få resultat på egen hand
Jag bidrar till att utveckla idéer. Jag väljer handlingsalternativ som leder framåt
Jag har provat olika lösningar för bästa resultat. Jag utvecklar egna idéer. Jag väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Bildanalys
Jag lyckas inte besvara analysfrågorna på egen hand. Jag har svårt att se att bilden har ett budskap
Jag besvarar analysfrågorna på ett enkelt sätt. Jag kan till viss del diskutera bildens budskap
Jag besvarar analysfrågorna på ett utvecklat sätt. Jag kan diskutera och ha tankar om bildens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: