Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2020-09-14 14:41 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 9 Biologi
Ärftlighetslära. Du kommer att lära dig om hur vi ärver egenskaper, DNA och diskutera genteknikens fördelar och nackdelar

Innehåll

Du kommer att få lära dig om Mendel, rita korsningsscheman och förstå hur dominanta och recessiva egenskaper ärvs.

Du får lära dig om DNA-spiralen, gener och kromosomer

Du kommer att få diskutera arvets och miljöns påverkan på individen.

Du kommer också få diskutera genteknik, fördelar/nackdelar/risker/möjligheter

 

Arbetssätt: Teorigenomgångar

                   Titta på film

                   Arbeta i läroboken med text och frågor

                   Par/gruppdiskussioner

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
    Bi  7-9
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik och genteknik

Inte nått målen
E
C
A
Arv och miljö
Du känner till att alla individers anlag beror på arvsanlag och miljö. Du vet att arvsanlag ärvs av föräldrarna
Anlag, gener, DNA, kromosom
Du kan förklara begreppen: arvsmassa, kromosom, gen, DNA, mutation i stora drag
Du förklarar begreppen på ett utvecklat sätt.
Du förklara begreppen på ett välutvecklat sätt. Du kan förklara hur en DNA - molekyl kopierar sig själv
Celldelning och fortplantning
Du känner till att det finns två olika typer av celldening och kan enkelt förklara skillnaden.
Du känner till att det finns två olika typer av celldening och relativt utvecklat förklara skillnaden.
Du känner till att det finns två olika typer av celldening och kan välutvecklat förklara skillnaden.
Korsningsschema
Du klarar av att göra ett enkelt korsningsschema med dominanta och recessiva anlag. Du kan tolka ett korsningsschema.
Du kan göra ett korsningsschema för två anlagspar
Du kan kombinera och visa på flera varianter av möjliga korsningsscheman. Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina förklaringar.
Historik
Du känner till Mendel och vad han gjort inom genetiken
Genteknik, avel och växtförädling
Du kan ange någon fördel och någon nackdel med genteknik. Du känner till att genteknik kan användas för att förändra människans livsvillkor.
Du ger flera exempel på fördelar och nackdelar med genteknik. Du kan ta ställning i någon fråga kring genteknik och motivera dina åsikter,
Du ger flera exempel på fördelar och nackdelar med genteknik och argumenterar för det. Du kan diskutera för och emot i någon gentekniska fråga och väga in etiska ställningstaganden
Förändring i arvsmassan, ärftlighet
Känna till Downs syndrom, färgblindhet,blödarsjuka, ärftlig skallighet som exempel på ärftlighet eller kromosomförändringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: