Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter åk 8 DaVinci-skolan

Skapad 2020-09-14 14:38 i Da Vinciskolan Ale
Vi kommer att arbeta med lyrik i olika former. Eleverna ska läsa dikter, analysera dem samt skriva egna dikter.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet arbetar vi med lyrik, dikter, poesi... kärt barn har många namn. Målet är att du ska lära dig en del begrepp för att kunna tala om och förstå poesi och att du själv ska kunna skriva poesi i olika former.

Innehåll

 

 

VAD? 

Vad ska göras?

Du skall skriva egna dikter. Dessutom ska du gör en diktanalys utifrån ett antal frågor.

 

HUR? 
Jag kommer att ha genomgångar där jag går igenom olika typer av dikter och olika stilgrepp som förekommer i dikter. 

Till stor del jobbar du sedan på i din egen takt genom att följa anvisningarna i dokumentet steg för steg.   

Allt ditt bedömningsunderlag lämnas in via uppgifter i Unikum.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

poetry slam

lyrik
poesi
dikt
genre
rim
slutrim
allitteration
symbol
budskap
stavelser

metaforer

liknelser

 

Bedömning

Se matrisen och häftet för att se bedömningsaspekter.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Dikter

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
(forts) Eleven kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
på ett i huvudsak fungerande sätt
på ett ändamålsenligt sätt,
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är
enkla och till vissdel underbyggda
utvecklade ochrelativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
(forts) om budskap i olika verk som är
tydligt framträdande
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna
tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda

Skriva

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Eleven kan skriva texter med
med viss språklig variation,
relativt god språklig variation,
god språklig variation,
(forts) där /.../, anpassningen till texttyp,
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
språkliga normer och strukturer
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: