Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-09-14 14:46 i Jumkil förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Lika/olika, jag och vi på Granen

Innehåll

Barnenes intressen:

 

Gräva

 

Fordon

 

Färger

 

Komma in i leken

 

Leka tillsammans

 

Musik

 

Estetiska uttryck

 

Frågor som engagerar barnen:

 

Färger

 

Fart

 

Hur man kommer in i någons lek/bjuder in andra till lek

 

Integritet

 

Upptäcka och utforska

Leka tillsammans

 

Erfarenheter:

 

Samspel med andra barn bredvid och tillsammans

 

Barnen har mött olika material och estetiska uttryck i olika former

 

Syfte:

 

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

 – barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

 

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

– respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

Mål:

skapa grupptillhörighet

skapa förståellse för allas lika värde och olikheter/likheter

skapa möjlighet och förståelse för att kunna uttrycka sig på flera olika sätt genom språk, kroppen, färg, form, dans, musik

 

 

Frågeställningar:

Hur kan vi utveckla barnens förmåga att uttrycka sig och kommunicera på olika sätt?

 

Hur kan man komma in i en pågående lek?

 

Hur ska vi behandla varandra på Granen?

 

Hur kan vi lyfta varandra och ta vara på varandras erfarenheter och olikheter och lära av varandra

 

Grupptillhörighet och inkludering, alla barns lika värde

 

Hur ska vi undervisa:

 

-Låta barnen utforska olika estetiska uttrycksformer

 

-Arbete med färger och skapande tillsammans i mindre grupper

 

-Arbete med kompisböckerna, läsa, samtal, uttrycka sig och leka lekar utifrån böckerna

 

-Lek och samtal i mindre grupper.

 

-Medforskande och medlekande pedagoger som skapar lektilfällen och bjuder in till lek

 

-Använda oss av djur för att skapa lek tillfällen och dramatisera konflikter

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: