Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-09-14 15:00 i Jumkil förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barnkonventionen genom skapande och konstruktion

Innehåll

Vad är barnen intresserade av:

 

Bygg och konstruktion

 

Samarbete

 

Spel

 

Sagor

 

Skapande i olika former med olika material

 

Olika uppdrag

 

Roll lek

Vilka frågor undersöker dem?

 

Konstruktioner av olika slag, hur kan man bygga och med vad?

Samarbete

Digitala verktyg

Skapande med olika material, vad behövs för att jag ska kunna skapa det jag tänkt?

Teknik

Lekens uppbyggnad och samspel

Fart

 

Erfarenheter som barnen har:

 

Konstruktion med olika material

 

Fart

 

Hur saker hänger ihop

 

Skapande med olika material – bjuder in och påbörjar olika skapandeaktiviteter.

 

Rollekar

 

Banor av olika slag

 

Syfte:

 

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

 

 – barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

 

Undervisning:

I lek och lärpgrupper där barnen får befinna sig i mindre sammanhang för att kunna samtala och samarbeta och alla får talutrymme

Tillföra och lägga samman olika material

Hela processer i skapande och konstruktioner - från ritning till färdigt bygge

Dokumentera själva och utvärdera samt reflektera och utveckla sina konstruktioner

Skapande med bilder av barnens familjer kopplat till barnkonventioner

titta på olika konstruktioner och byggnader från olika länder och koppla samman med barnkonventionen.

Frågeställningar att fokusera på:

 

Hur ska vi behandla varandra på Tallen?

 

Hur kan vi lyfta varandra och ta vara på varandras erfarenheter och olikheter och lära av varandra?

 

Grupptillhörighet och inkludering hur belyser vi alla barns lika värde?

 

Konstruktioner och byggen, likheter och olikheter nära och långt bort.

 

Mål:

Skapa förståelse för allas likavärde oavsett likheter/olikheter

Skapa en samhörighet där vi samarbetar och hjälper varandra

Lyfta varandras bra sidor 

Skapa förståelse för att jag har rättigheter och har inflytande på verksamheten

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: