Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AKUSTIK

Skapad 2020-09-14 15:10 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
När violinisten David Garret tar de första tonerna på fiolen fylls besökarna av en härlig känsla. Hjärnan kopplar samman det öronen och ögonen registrerar och skapar en känsla i hela kroppen. Men hur publiken upplever känslan är en smaksak. Oavsett om de hör läckra toner eller störande oväsen är det ljud i form av ljudvågor som träffar öronen hos alla i kvarterslokalen.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

KUNSKAPSKRAV
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

LEKTIONSINNEHÅLL
Föreläsningar runt kapitel 3 i Spektrum Fysik
Svara på olika frågeställningar runt arbetsområdet i huvudboken
Genomföra laborationer runt ljud samt göra en laborationsrapport
Problemlösningsuppgift runt ljud – enskild inlämning skriftligt
Diskutera och redovisa perspektivet – Är hörlurar i trafiken en dödsfara? - Gruppuppgift
Använda huvudboken i Fysik och svara på frågor i finalen – skriftlig enskild uppgift
Se filmer på
www.studi.se och på https://www.inlasningstjanst.se/begreppa

EXAMINATION
Skriva en laborationsrapport
Problemlösningsuppgift – skriftlig enskild inlämning
Perspektiv – skriftlig inlämning i grupp
Finalen – enskild skriftlig inlämning med huvudboken som stöd

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: