Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier - tema identitet

Skapad 2020-09-14 15:20 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Bild
Hur skulle du se ut om du var en seriefigur? Vad är serier och vad är det som skapar en viss stil i en serie? Hur gör man för att själv berätta i serieform? Vad är bildutsnitt och vad har det för betydelse? Detta och fler saker undersöker du i detta arbete.

Innehåll

Vad

Framställa bilder – seriekaraktär och seriestripp

I den här uppgiften skall ni, utifrån temat identitet, skapa en seriekaraktär och sedan en kort seriestripp där ni förmedlar en berättelse på ett sätt så att budskapet framgår

I uppgiften ingår följande moment:


1. Skapa en seriekaraktär baserad på er själva, med tydlig personlighet och attribut som skapar igenkänning (utgå från t.ex. din ålder, intresse, 

2. Skapa en seriestripp där ni förmedlar en berättelse så att budskapet tydligt framgår

Hur

Vi inleder med genomgångar där vi går igenom:

- vad serier är och hur man bygger upp en berättelse i serieformat

- tekniker för att skapa en tydlig karaktär

- bildutsnitt och perspektiv

- hur man presenterar sin bild utifrån syfte och sammanhang 

 

När

v.41-51

 

Bedömning

I arbetet bedöms dels dina bilder, din presentation av dina bilder, samt din reflektion om hur det gick 

1. Hur du utvecklar idéer

2. Hur du framställer bilder vad gäller teknik

3. Hur du gör val av komposition, perspektiv och bildutsnitt i dina bilder. 

4. Hur du presenterar din bild till syftet och sammanhanget (alltså i detta fall, din anpassning till serie-sammanhang). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Serier - tema identitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer - karaktär
I arbetet med att ta fram en karaktär bidrar till att utveckla idéer och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser, och åsikter.
I arbetet med att ta fram en karaktär utvecklar du delvis egna idéer och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser, och åsikter.
I arbetet med att ta fram en karaktär utvecklar du dina egna idéer och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser, och åsikter.
Utveckla idéer - berättelse
Du bidrar till att utveckla idéer till hur din berättelse ska förmedlas i bilder.
Du utvecklar delvis egna idéer till hur din berättelse ska förmedlas i bilder.
Du utvecklar egna idéer till hur din berättelse ska förmedlas i bilder.
Framställa bilder - karaktär
Du har med ett enkelt bildspråk skapat en seriekaraktär, med något attribut som skapar igenkänning.
Du har med ett utvecklat bildspråk skapat en seriekaraktär, med tydliga attribut som skapar igenkänning och som beskriver karaktärens identitet.
Du har med ett väl utvecklat bildspråk skapat en seriekaraktär, med tydliga attribut som skapar igenkänning och som beskriver karaktärens identitet. Dessutom har din karaktär ett kroppsspråk och uttryck som vidare stärker karaktärens identitet.
Framställa bilder - seriestripp
Du har skapat en berättelse med ett enkelt bildspråk som kretsar runt din karaktär och där budskapet framgår, och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Du har skapat en berättelse med ett utvecklat bildspråk som kretsar runt din karaktär där budskapet framgår, och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser och åsikter. Du prövar att använda olika bildutsnitt för att förtydliga kommunikationen i berättelsen.
Du har skapat en berättelse med ett väl utvecklat bildspråk som kretsar runt din karaktär där budskapet framgår, och utgår då från egna erfarenheter, upplevelser och åsikter. Du använder dig av olika bildutsnitt på ett sätt som förtydligar kommunikationen i berättelsen.
Presentera bilder utifrån syfte och sammanhang - slutreflektion
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: