Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rum för en karaktär

Skapad 2020-09-14 15:23 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 7 – 9 Bild
Din uppgift är nu att presentera en karaktär. En karaktär kan vara en seriefigur, någon från en film, serietidning eller kanske ett spel. Du skall skapa föremål i lådan som hör ihop med din karaktär. Kom ihåg att lådan har såväl en insida som en utsida. Du får använda alla sidor av lådan men den skall fortsatt vara tredimensionell.

Innehåll

Instruktion

 • Fundera över vad du vill ha i lådan. Gör gärna en mood board som stöd för arbetet med lådan, skissa lådans design, presentera ditt färgval samt de föremål du tänker skapa i lådan.

 • Välj storlek och form på lådan.

 • Dekorera lådan på ett sätt som du tycker representerar din karaktär. Du får använda dig av alla tillgängliga material och metoder.

 • 5 objekt i lådan måste vara tredimensionella, gärna skapade i olika tekniker och material.

 

​Skriv anteckningar i slutet av varje lektion för att dokumentera hur du arbetar.

 

Kunskapsmål  

Efter avslutat arbetsområde skall eleven ha förmåga att:

 • Bygga en låda med ett innehåll som berättar om en karaktär

 • Använda blandade material och tekniker för att konstruera föremål i lådan

 • Analysera arbetet med lådan i et dokumentmed bilder på lådan och mood boarden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Rum för en karaktär

E
C
A
Planera
Du behövde ibland hjälp med att planera arbetet.
Du var självgående. Du valde en passande metod. Om något oförutsätt inträffade ändrade du hur du arbetade för att nå önskat resultat.
Du var helt självgående. Du valde en passande metod. Om något oförutsätt inträffade ändrade du hur du arbetade för att nå önskat resultat.
Genomföra
Du behövde lite hjälp och handledning i vissa moment.En del moment skedde i planerad ordning.Tiden räckte nästan för uppgiften.
Du arbetade självständigt. Ditt arbete flöt på och de flesta momenten skedde i planerad ordning. Tiden räckte till för alla moment i uppgiften.
Du arbetade helt självständigt. Du valde medvetet olika tekniker och arbetssätt för att nå önskat resultat. Momenten gjordes i en medveten ordning så resultatet blev det önskade. Tiden användes effektivt och genomtänkt så du hann med alla moment.
Material och tekniker
Du valde och använde dig av olika material och tekniker. Ibland behövde du handledning. Du skapade tredimensionella objekt.
Du valde på egen hand ut och använde dig av olika material och tekniker. Du skapade tredimensionella objekt.
Du valde självständigt ut och använde dig av olika material och tekniker. Du hittade lämpliga alternativ om ett material eller en teknik inte fungerade.Du skapade tredimensionella objekt.
Budskap
Du har skapat något föremål i, eller på lådan som har en koppling till din valda karaktär.
Du har skapat flera föremål i, eller på lådan som har en koppling till din valda karaktär.
Du har skapat flera föremål i, eller på lådan som har en tydlig koppling till din valda karaktär.
Dokumentation
Du beskrev på ett enkelt sätt hur du planerat din låda och vilka tekniker och material du använde.
Du beskrev hur du planerat din låda och vilka tekniker och material du använde. Du beskrev också för-och nackdelar med de material och tekniker du använde.
Du beskrev detaljerat hur du planerat din låda och vilka tekniker och material du använde. Du beskrev också för-och nackdelar med de material och tekniker du använde. Du beskrev problem som uppstod under arbetet och hur du försökte lösa dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: