Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar hus

Skapad 2020-09-14 15:41 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Med hjälp av barnens bilder på nära och kära och andra betydelsefulla saker skapar vi barnens egna hus.

Innehåll

Bakgrund/Syfte

Genom husen på väggen på avdelningen där barnens familjer, eventuellt andra nära och kära och betydelsefulla saker för barnet finns med vill vi uppmuntra till diskussioner, samspel mellan barnen samt med vuxna. Vi ser även husen som en trygghet för barnen när ni vuxna är på jobbet. Vi vill även ge barnen förutsättning att växa, skapa en självkänsla genom att ges möjlighet att berätta och peka om sitt liv och sina viktiga personer, saker och händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: