Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsjön läsår 20/21 - "Ajja & Bajja"

Skapad 2020-09-14 15:54 i V. Bodarna förskola Alingsås
Förskola
Med hjälp av "Ajja & Bajja"-böckerna bygger vi upp vårt tema där vi fokuserar på den språkliga utvecklingen.

Innehåll

Syfte - varför?

Vi har observerat att flera barn behöver hjälp med den språkliga utvecklingen.

Mål - vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Utgångsläge 

Barnen kommunicerar med oss och med varandra med egna ord, ljud, mimik och kroppsspråk. 

Vi tänker att de med hjälp av nya ord och  tecken (TAKK) kan göra sig mer och enklare förstådda.

Pedagogerna vill fördjupa sina kunskaper inom TAKK och kommer få fortbildning i det.

Genomförande - Hur

Vi har införskaffat material kring temat så som figurer, böcker, teaterkulisser och CD-skiva med sånger och musik.

Visst material finns i boklådan som barnen använder. Figurerna är med i samlingarna, vi läser böckerna, vi skapar flanosaga och memorykort.

Vi dokumenterar med hjälp av våra plattor/telefon, skapar bildspel, samt filmar för att visa och samtal med barnen.

 

STÖDFRÅGOR TILL PEDAGOGERNAS UPPFÖLJNING

 

Veckoreflektion - korta anteckningar varje vecka

a) Utifrån era erbjudanden - vad visade/sa/gjorde barnen?

b) Vad i er undervisning/val av miljö-material kan ha bidragit till det?

c) Reflektioner ni fångat hos barnen vid/efter genomförandet?

d) Hur utmanar/stöder ni vidare? (Vad händer om barnen möter...)

 

Månadsanalys - barnens lärande OCH vad i organisationen ni tror bidragit

Tänk på att arbetsplanen, valda mål tillsammans med barnens intressen och behov ska vägleda i analysen

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

Organisation - vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse

 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

Upplever ni att flickor och pojkar givits samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har ni arbetat med Tillgänglig Lärmiljö för att möta alla barn och ser ni att det har gett något resultat?

Hur har ni arbetat med beslutade aktiva åtgärder och hur ser ni att det har gett resultat?

Hur går ni vidare

Fundera på - hur kan ni fördjupa/utveckla?

(Hur kan ni utveckla miljön, eller behov av mer ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Har ni tillräckliga strukturer för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: