Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-09-14 16:36 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområdet handlar om olika typer av tal. Bråktal och potenser. I det här arbetsområdet får du chansen att öva på att räkna med de fyra räknesätten med tal i bråkform och med tal i potensform. Vi kommer även titta på när det är lämpligt att använda tal i potensform och bråkform.

Innehåll

Syfte /Förmågor du kommer att utveckla

 • Problemlösning- lösa matematiska problem och värdera valda strategier och metoder.
 • Begrepp- använda matematiska begrepp och se sambandet mellan begreppen.
 • Metod- välja lämpliga metoder för att göra beräkningar.
 • Resonemang-Resonera genom att använda matematikens uttrycksformer i frågeställningar,beräkningar och slutsatser.
 • Kommunikation- Kommunicera, resonera matematik muntligt och skriftligt

Detta kommer vi att jobba med

Begrepp som förkortning, förläggning, blandad form, bråkform

Metod för beräkningar av andel av t ex    3/4 av 360 kr

Metoder vid beräkningar med tal i bråkform- addition, subtraktion, multiplikation och division

Metoder vid beräkningar med tal potensform

Innebörden av prefix

Viktiga begrepp

 • Blandad form, Bråkform, Täljare, Nämnare, Minsta gemensamma nämnare
 • Decimalform, Förlängning, Förkortning, Enklaste form
 • Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
 • Potens, Tiopotens, Bas, Exponent, Grundpotensform
 • Prefix

 

Arbetssätt

Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt, i par, mindre grupper och tillsammans i klassen t ex EPA-övningar.

Vi kommer att ha genomgångar samt diskutera olika strategier och metoder.

Vid begreppsförståelse kommer vi jobba med begreppen genom t ex gruppövningar som Doobidoo

 

Bedömning och bedömningsunderlag

Under det här arbetsområdet kommer jag titta på:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Bedömningsunderlag:

 • Skriftligt prov 
 • Redovisningar, 2 tillfällen (muntligt och skriftligt) under lektionerna, vid problemlösningsuppgifter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: