Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rundgång Lågform

Skapad 2020-09-14 16:44 i Bessemerskolan Sandviken
Grovplanering Bygg och Anläggning 1
Gymnasieskola Bygg och anläggning
Vi kommer att bygga en lågform, sedan armerar vi och gjuter! En resa inom husbyggnad har startat!

Innehåll

Bygg och Anläggningsprogrammets Examensmål

Du kommer tillverka en lågform, genom att spika ihop brädor och reglar. Sedan kommer vi arbeta med armeringsjärn för att

tillverka en armering som skall läggas ner i lågformen för att sedan gjuta den. 

 

Förväntat resultat

Eleven provar på praktiska uppgifter inom husbyggnad, som träarbete och betongarbete. 

Eleven förväntas planera, genomföra och utvärdera sitt projekt. 

Eleven genomför en dokumentation när arbetar är färdigställt

Eleven berättar hur arbetsprocessen till färdigt resultat blev

Du skall koppla en lärlogg till denna planering för att dokumentera ditt arbete.

 

Här finns ritningar och instruktioner inför din praktiska uppgift. 

Du skall genomföra en dokumentation av ditt arbete genom att koppla en lärlogg till denna Planering. 

I denna planering kommer du se vilket omdöme du fått på din uppgift. 

 

Uppgifter

 • Instruktioner för Spikning av Lågform

 • Instruktion armeringskorg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Byg  -
 • Praktiska arbetsuppgifter inom anläggning, husbyggnad, måleri och plåtslageri.
  Byg  -
 • Enklare planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Byg  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Byg  -
 • Hantering av material, till exempel förbrukning och återvinning.
  Byg  -
 • Arbetsmiljö, hälsa, ergonomi och säkerhet samt riskbedömningar för arbetsuppgifterna.
  Byg  -
 • Grundläggande ritningsläsning.
  Byg  -
 • Metoder för att dokumentera och utvärdera sitt arbete.
  Byg  -
 • Facktermer.
  Byg  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla arbetsuppgifter.
  Byg  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter.
  Byg  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter.
  Byg  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Byg  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Byg  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Byg  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Byg  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Byg  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Byg  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Byg  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Byg  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Byg  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med säkerhet.
  Byg  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
  Byg  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder enkelt fackspråk med viss säkerhet.
  Byg  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Byg  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Byg  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Byg  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: