Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2020-09-14 17:26 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Förskola
utifrån barnens intressen och önskemål planerar vi in olika arbetsområden framöver.

Innehåll

Nuläge: Vi har sammanställt enkäterna som vi skickat hem som en ” läxa” till alla barn. Vi har skrivit in barnens intresse och önskemål på förskolan. Vi kommer att ha en samling framöver där vi kommer synliggöra för barnen vilka intressen och önskemål som finns i barngruppen. 

Syfte/mål

Barnen ska känna och se att de har verkligt inflytande över sin vardag här på förskolan. Att de har haft möjlighet att påverka inriktningarna i det vi gör. 

Arbetet på förskolan ska kännas roligt och meningsfullt

Vi hoppas det ska leda till engagemang 

Att introducera barnen i demokratiska processer

 

Metod/genomförande

Vi utgår från intressen och önskemål när vi planerar aktiviteter och plockar från intressemolnet. Vid samlingar uppmärksammar vi barnen på de önskemål och intressen vi genomfört.

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka tecken kan vi se på att barnen känner sig trygga?
  • Vilka lärstrategier  använder barnen?
  • Vilka svårigheter stötte du på?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: