Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ursprungsreligioner

Skapad 2020-09-14 19:35 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde som tar avstamp i urfolken och deras religioner, vidare mot en fördjupad kunskap kring Sveriges urbefolkning samerna, den samiska kulturen och religionen samt repeterar elevernas kunskaper inom den fornnordiska mytologin.
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad tänker du när du ser begreppet religion? Hur kommer det sig att religionerna växte fram, tror du? I det här arbetsområdet ska du få fördjupa dina kunskaper i hur de första religionerna växte fram och vilka urfolk som fortfarande finns runtom i världen. Du ska också få studera den samiska kulturen och reflektera över hur den samiska gudatron ser ut samt repetera dina kunskaper om den fornnordiska mytologin.

Innehåll

Period 

v. 38 - 41

 

 

Arbetssätt 

Under arbetsområdet gång ska du få: 

 • läsa texter (PULS Religion, s. 4 - 19), samtala om begrepp och reflektera enskilt och i grupp om världens urfolk, ursprungsreligioner, de första svenska religionerna (samisk och fornnordisk mytologi), 
 • se, diskutera och (skriftligt) reflektera över filmers (bl a Världens urfolk, Hundra ord för snö: Björnar är också gudar) innehåll och budskap,
 • plocka ut och träna relevanta begrepp i t ex Quizlet
 • träna att söka fakta på från olika källor (böcker, internet) och presentera dem på ett bra sätt. 

 

Utvärderingsformer  

 

Du ska delta aktivt på lektionerna genom att lyssna och hänga med i texterna och svara på frågor som vi bearbetar under läsningen.

Du ska delta i diskussioner och bidra med dina egna erfarenheter, analyser, tankar och synpunkter kring de filmer vi ser. 

Du ska kunna redogöra för och ge exempel på några likheter och skillnader mellan olika ursprungsreligioner. 

Du ska visa att du kan genomföra enklare efterforskningar om ursprungsfolk och samla viktig fakta från olika källor samt reflektera över källornas trovärdighet. 

 

Preliminär veckoplanering 

 

v. 38 Uppstart VÖL-mall med diskussioner, film och läsning av texter (Vad är religion? och Religionerna växer fram)

v. 39 Ursprungsfolkens och samernas religion

v. 40 Fornnordisk religion och mytologi

v. 41 Arbete kring hur och var världsreligionerna växt fram samt avsluta arbetsområdet med uppgift att söka, samla och presentera fakta om ursprungsfolk (i smågrupper)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: