Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2020-09-14 20:06 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
I de här arbetsområdet kommer vi lära oss varför vi får höst vad som händer i naturen på hösten.

Innehåll

Det här ska vi lära oss

 • Vilka som är våra fyra årstider.
 • Vilka månader som räknas som höstmånader.
 • Ta reda på vad som händer i naturen på hösten.
 • Hur olika djur och växter lever/anpassar sig till årstiden.

 

Hur ska vi lära oss?

 • Vi kommer att titta på olika filmer om hösten och om jordens rörelser i förhållande till solen.
 • Vi kommer att gå ut  och observera  och dokumentera vad som händer i naturen varje höstmånad.
 • Vi kommer att läsa faktatexter om hösten.
 • Vi kommer göra egna årstidsböcker med ett kapitel om hösten.
 • Vi kommer skriva en gemensam text om hösten.
 • Vi kommer göra tankekartor med bildstöd om hösten.
 • Vi kommer att spela in en film om hösten i IMovie.
 • Vi kommer göra en quizz om hösten.

 

Bedömning: 

 Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Redogöra för vilka våra årstider finns.
 • Redogöra för varför vi har olika årstider i Norden.
 • Redogöra för vilka månader som räknas till hösten.
 • Kunna redogöra  vad som händer i naturen på hösten.
 • Berätta om hur något djur/växt lever och anpassar sig till hösten.

Bedömning sker kontinuerligt under lektioner genom samtal, redovisningar och quizz.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: