Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2020-09-14 20:36 i Långareds skola Alingsås
Vår intention är att eleverna under läsåret kommer att få veta mer om de mest grundläggande sakerna i det engelska språket. Vi kommer att prata om siffror, alfabetet, veckodagar, lägesord, kläder, möbler och vanliga hälsningsfraser på engelska.
Grundskola 2 Engelska
Du kommer under arbetet med Magic 2 få möjlighet att utveckla dina förmågor vad gäller att prata- , lyssna-, förstå- och läsa på engelska. Områden vi kommer beröra är: hälsningsfraser, siffror, alfabetet, veckodagarna, klassrumsord, sporter, färger, djur, lägesord, kroppsdelar, mat, kläder, födelsedagsord och olika saker man kan göra.

Innehåll

Arbetsområde

Under året kommer vi arbeta med läromedlet Magic 2 där vi får möta engelska på olika sätt. De olika kapitlen handlar bland annat om siffror, klassrummet, lek och spel, färger, vår planet, på zoo, kroppen, kläder och party. Vi kommer sjunga engelska sånger, spela engelska spel, se på film och prata engelska. Vi kommer också prova att skriva korta engelska ord.

Syfte 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Lgr11

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • säga några vanliga engelska ord, meningar och frågor. (t.ex. cat, blue, I like apples. What's your name? My name is...)
 • lyssna och tala i ett samtal och i lekar. (T.ex. när vi arbetar med texterna i Magic 2.)
 • förstå vad du ska göra när din lärare ger dig uppgifter. (Turn off the light, please. Let's sing!)
 • sjunga några engelska sånger. (t.ex. English today)
 • säga en engelsk vers eller ramsa. (t.ex. Five little monkeys swinging in the tree.)
 • förstå innehållet när vi ser på film.

Bedömning: 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • säga några vanliga engelska ord, meningar och frågor. 
 • lyssna och tala i ett samtal och i lekar.
 • förstå enkla instruktioner på engelska.
 • sjunga några engelska sånger.
 • säga en engelsk vers. 
 • återberätta innehållet i de filmer vi ser.

Undervisning:

Du kommer få:

 • lära dig engelska ord - att uttala och förstå
 • lyssna på talad engelska, både från din lärare och digitalt
 • se på film
 • delta i enkla dialoger med en kompis - fråga och svara
 • skriva enkla ord och fraser
 • läsa enkla ord och fraser
 • sjunga sånger
 • läsa ramsor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: