Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion- Siranush Paronyan

Skapad 2020-09-14 20:55 i Liljeforsskolan Uppsala
Matematikboken Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1: det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000.

Innehåll

Syfte:

 • Veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • Att kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
 • Att kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta sig med avrundning.
 • Att kunna räkna addition och subtraktion med olika strategier. 
 • Att kunna räkna addition och subtraktion med uppställning (algoritm).
Arbetssätt - undervisningen (så här vill vi arbeta och lära oss)

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och går igenom hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med matematikboken Alfa, både enskilt, parvis och i helklass.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna på förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi kommer ha läxor där du får tillfälle att träna extra på det vi gått igenom i skolan.

Vi kommer att titta på filmer.

Vi kommer jobba med digital material. 

Vi kommer jobba utomhus. 

Vi kommer spela.

 

Begrepp som ingår i kursen:

Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

 

Så här kommer jag att bedöma:

 • Genom att lyssna på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar.
 • Genom att visa intresse för att utveckla din matematiska förmåga att lyssna och ställa frågor till andra.
 • Genom att komma med förslag på lösningar.
 • Genom att följa ditt arbete i ditt räknehäfte får att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.
 • Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos, test och prov där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: