Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik - komplexa rörelser åk 4-6

Skapad 2020-09-14 22:11 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet får du en allsidig träning av kroppen. Att känna till hur din kropp fungerar och vad den klarar av är viktigt för din självkänsla och ditt eget välbefinnande. En stark kropp är en glad kropp!

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Mål:

Du ska få träna dig i att på ett kontrollerat och balanserat sätt behärska de grovmotoriska grundformerna springa, hoppa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, rulla, rotera, samt kasta och fånga i sammansatta rörelser med och utan redskap. 

Du ska också få träna dig i att använda relevanta ord och begrepp som används inom ämnet idrott och hälsa

Du förstår i teorin och genomför i praktiken vad ansvar och säkerhet i samband med idrottslektionerna innebär.

Arbetssätt: Du kommer få utveckla din koordination och kroppskontroll, utmana din styrka och balans samt lära dig att kraftanpassa dina rörelser både med och utan redskap. Du kommer att jobba individuellt, i par och i grupp genom:

- Gymnastik med olika redskap i stationer och i olika uppbyggda banor

- Gamla och nya lekar som på olika sätt utmanar ditt strategiska tänkande och utvecklar din samarbetsförmåga

- Samtala om dina egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter och hur du kan påverka din hälsa och ditt välmående. Ev. görs ett  självvärderingstest -  "Sådan är jag"

- Förebygga skador och ta ansvar för din och andras säkerhet 

 

Bedömning: 

Åk 4-5:

Rörelsekvalitet (koordination, kroppskontroll och balans) och kraftanpassning = Formativ feedback sker löpande. Arbetsområdet avslutas med att Jessica filmar gruppen när de utför de inövade rörelserna som bedöms utifrån kunskapskravet.

Ord och begreppsbildning = Reflektionssamtal efter varje lektion för att lära sig att sätta ord på den egna upplevelsen av fysisk aktivitet. Ett samlat omdöme av elevens resonemang inom alla områden görs i slutet av terminen, och mynnar ut i ett gemensamt terminsomdöme.

Förebyggande av skador = Omdöme sätts utifrån hur eleven i samtal beskriver hur man kan undvika skador innan, under och efter fysisk aktivitet. Detta sker i slutet av arbetsområdet. Däremot bedöms kontinuerligt hur eleven praktiskt tillämpar förebyggandet av skador genom att ha rätt kläder och skor, deltar i uppvärmning och aktiviteter på ett säkert och respektfullt sätt samt följer de regler som finns i gruppen och i idrottssalen. 

 

Åk 6:

Rörelsekvalitet (koordination, kroppskontroll och balans) och kraftanpassning = Formativ feedback sker löpande. Arbetsområdet avslutas med att eleverna filmar varandras olika inövade rörelser som de ger varandra feedback till. Eleven väljer själv ut sitt bästa försök på varje rörelse som lämnas in till Jessica för bedömning.

Ord och begreppsbildning = Reflektionssamtal efter varje lektion för att skapa förståelse för hur det egna välmåendet hänger ihop med bra och näringsrik kost, sömn och fysisk aktivitet. Inspelning med röstmemo av elevernas samtal utifrån bestämda frågeställningar sker i slutet av arbetsområdet och adderas med andra områdessamtal för att få en samlad bedömning.

Förebyggande av skador = Bedömning av hur eleven i samtal beskriver hur man kan undvika skador innan, under och efter fysisk aktivitet sker i slutet av arbetsområdet. Däremot bedöms kontinuerligt hur eleven praktiskt tillämpar förebyggandet av skador genom att ha rätt kläder och skor, deltar i uppvärmning och aktiviteter på ett säkert och respektfullt sätt samt följer de regler som finns i gruppen och i idrottssalen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: