👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2020-09-14 22:09 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Hinduism och buddhism är de vanligaste religionerna i Asien. De skiljer sig på många sätt från de abrahamitiska religionerna och har många spännande historier och tankegångar.

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetsområdet hinduism och buddhism är att du ska utveckla dina kunskaper om världens religioner samt lära dig att analysera, resonera och jämföra centrala tankegångar inom olika religioner. Arbetsområdet ska skapa en större förståelse för människor i världen och våra likheter och olikheter.

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du kunna...

- berätta om högtider, skrifter och levnadsregler inom religionerna

- beskriva likheter och skillnader mellan religionerna

- resonera om religionens betydelse för människor

- beskriva samband mellan konkreta handlingar (t.ex. att ge till fattiga) och centrala tankegångar (vikten av att vara osjälvisk)

- resonera om moraliska frågor

- förstå och använda centrala begrepp (t.ex. samsara, karma, tempel, tripitaka, meditera)

 

Aktiviteter

Vi kommer att läsa texter i läroboken Upptäck religion, svara på frågor och förklara viktiga begrepp. Vi kommer även att titta på filmer och diskutera moraliska frågor och centrala tankegångar inom religionerna.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

- Prov v. 40

- Skriftliga frågor under lektionstid

- Muntliga diskussionsfrågor under lektionstid

 

Matriser

Re
Religion - hinduism och buddhism

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper om heliga platser och riter
  • Re  E 6
  • Re  C 6
Du har grundläggande kunskaper om religionernas heliga byggnader, skrifter, högtider och levnadsregler.
Du har goda kunskaper om religionernas heliga byggnader, skrifter, högtider och levnadsregler.
Likheter och skillnader
  • Re  E 6
  • Re  C 6
Du kan göra enkla jämförelser mellan religioner.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan religioner.
Begrepp
Du förstår och kan använda några centrala begrepp som tillhör varje religion.
Du förstår och kan använda de flesta ord från begreppslistan.
Religionens betydelse
  • Re  E 6
  • Re  E 6
  • Re  C 6
Du kan föra enkla resonemang om religionens betydelse för människor och visar något samband mellan konkreta handlingar och centrala tankegångar inom religionen.
Du kan föra utvecklade resonemang om religionens betydelse för människor och visar flera samband mellan konkreta handlingar och centrala tankegångar inom religionen.
Moraliska frågor
  • Re  E 6
  • Re  C 6
Du kan föra ett enkelt resonemang om en moralisk fråga.
Du kan föra utvecklade resonemang om moraliska frågor.