Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala - Muntlig framställning

Skapad 2020-09-14 22:49 i Rodengymnasiet Norrtälje
Ett arbetsområde där eleverna skall utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt via en muntlig presentation.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk
Att samtala och diskutera och kunna föra fram sina tankar och åsikter är viktigt. Likaså att lyssna på varandra. Att ensam stå inför en grupp och hålla en presentation kan kännas svårt. Alltså måste vi öva, öva, öva, vilket vi gör i detta arbetsområde.

Innehåll

Kursplan svenska som andraspråk

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Konkretisering av målen

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • Utvecklar ett rikt och väl anpassat språk och via talandet utvecklar förmågan att kommunicera med andra

Konkretisering av vad som ska bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Muntligt redogöra för antingen faktamässiga uppgifter eller annan typ av muntlig presentation
 • Tala tydligt så att alla förstår vad som sägs
 • Hålla en röd tråd i presentationen som underlättar för åhörarna att hänga med
 • Använda kroppsspråket för att visa ditt engagemang
 • Använda någon typ av hjälpmedel för att göra presentationen tydlig
 • Påbörja och avsluta presentationen på ett effektfullt sätt

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar där vi tillsammans diskuterar vad en muntlig framställning bör innehålla samt hur talaren bör bete sig framför publiken. Du kommer att få tid till att söka information om det du vill tala om samt tid att förbereda en muntlig presentation och träna på den tillsammans med en klasskamrat. 

Slutuppgift

Du skall genomföra en muntlig framställning inför klassen i c:a 3 minuter. Du får själv bestämma vad du vill tala om samt vilken typ av muntlig framställning du vill göra. Du kan t.ex. hålla ett tal, hålla ett informellt föredrag, argumentera för något eller på annat sätt framföra något till de som lyssnar. Du kan använda dig av hjälpmedel som t.ex. Powerpoint, White board, bilder eller ljudklipp.

Uppgifter

 • v.45 Presentation av er höstlovsbok - Power Point

 • Bokredovisning- av höstlovsboken

 • Redovisning av en författare, v.45-46

 • Uttal - vokaler

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVA åk7-9 (muntligt)

F
E
C
A
Samtal
Kan delvis/med stöd samtala, ställa frågor och framföra åsikter. Kan delvis/med stöd bidra till diskussionen och motivera sina åsikter.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Presentation
Kan delvis/med stöd förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning och anpassa redovisningen efter syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: