👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingarna i Blomgruppen

Skapad 2020-09-15 07:11 i Lövstalöts förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Matematik, språk, allmän utbildning

Innehåll

Vi på Björnen har delat upp samlingarna på detta viset:

Lina arbetar med matematik

Susanne arbetar med språk

Victor arbetar med allmän utbildning, fakta, barnens kultur etc.

 

 

 

Matematik

 

 Mål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 ·         förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 ·         förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 ·         förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  Syftet:

 Vi vill att barnen får en bra matematisk grund – förstår matematiska begrepp, kan lösa enklare matematiska problem, inser hur mycket matematik betyder i vardag.

Aktiviteter:

 Vi börjar med att jobba med Annika Thisners material ”Matte på burksom i lekens form lär barnen sortera, träna taluppfattning och lära sig grundläggande begrepp som större/mindre, först/sist osv. Vi kommer att ta upp olika fenomen som symmetri, hälften, dubbel, vikt, diagram mm. Och inte minst är det viktigt att väcka nyfikenheten och få syn på det roliga i matematiken.

 

Språk

 Mål:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  ·         intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 Syftet:

 Vi vill ge barnen en bra språklig grund innan skolstarten – att barnen får uppfattning om bokstäver, hur ord och meningar och texter bildas.  

Aktiviteter:

 Vi börjar med alfabetet och på en lekfull sätt går igenom vad alla bokstäver heter och hur de låter, vilka ord börjas på den bestämda bokstaven. Det är viktigt att alla barn kommer till tals, lär sig av varandra, upplever att det är spännande att lära sig något nytt eller får bekräftelse i vad de redan kan. 

Allmän utbildning

Mål

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Syftet:

Vi vill ge barnen förutsättningar att komma till tals, diskutera frågor som är aktuella för dem, skapa bättre förståelse för omvärlden, reflektera efter det vad är aktuellt för barnen, lära sig ny fakta, problematisera olika fenomen. 

Aktiviteter:

reflektion, diskussion, fakta analys.