Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OLIKA TEXTTYPER

Skapad 2020-09-15 07:00 i Stadsskogenskolan Alingsås
Det finns olika typer av texter. En del vill roa och andra underhålla. Andra vill kanske informera eller argumentera. I det här momentet kommer vi att öva oss på att skriva olika typer av texter och vad som är typiskt för de olika genrerna.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med olika typer av texter. Du kommer få lära dig känna igen och skriva olika sorters texttyper som berättande, instruerande, argumenterande, beskrivande och återberättande texter.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att vi ska träna på att läsa och skriva olika slags texter. Vi ska bekanta oss med olika texttyper och känna igen vad som kännetecknar dem med struktur och uppbyggnad.  

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika texttyper som är berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande och återberättande. Vi kommer även arbeta med att ge respons på berättande text samt självbedöma den egna återberättande och beskrivande texten.  

Arbetssätt

Inför varje texttyp så kommer vi att läsa och gå igenom vad som kännetecknar denna texttyp. Sedan kommer vi att skriva egna texter om de olika texttyperna. Vi kommer sedan att ge respons på varandras texter inom den berättande texttypen som man sedan bearbetar till sin slutliga text. Du kommer sedan att få självbedöma din egna återberättande och beskrivande text. Till sist kommer du även att muntligt framföra en presentation utifrån din återberättande text och din faktatext.  

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Skriva olika texttyper

Skrivregler med stavning och skiljetecken, samt meningsbyggnad och styckeindelning. 

Känna igen kännetecken för de olika texttyperna

Ge respons

Bearbeta sin egen text efter respons. 

Muntlig framställning

Uppgifter

 • Instruerande text

 • Återberättande text, dagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska 6:an

Svenska 4-6

E
C
A
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet med god säkerhet.
Skiljetecken
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Berättande texter
Du kan skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Återberättande text
Du kan skriva återberättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva återberättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva återberättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beskrivande texter
Du kan sammanställa information från olika källor och för då enkla resonemang. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Du kan sammanställa information från olika källor och för då utvecklade resonemang. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Du kan sammanställa information från olika källor och för då välutvecklade resonemang. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord och begrepp som hör ihop med det du skriver.
Argumenterande text
Du kan uttrycka dig mestadels klart och tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett enkelt sätt genom att försöka förklara och konkretisera.
Du kan uttrycka dig tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett utvecklat sätt. Du förklarar flera argument för din sak samt bemöter motargument på ett bra sätt.
Du kan uttrycka dig säkert och tydligt. Du resonerar och argumenterar för ditt budskap på ett välutvecklat sätt. Du förklarar många argument för din sak samt bemöter motargument på ett väldigt bra sätt.
Informerande texter
Du kan skriva en informerande text med information som förklarar innehållet på ett enkelt sätt. Du kan till viss del dela in texten i olika stycken samt lägga till bilder för att förenkla för läsaren.
Du kan skriva en informerande text med information som förklarar innehållet på ett fungerande sätt. Du kan med säkerhet dela in texten i olika stycken samt lägga till bilder för att förenkla för läsaren.
Du kan skriva en informerande text med information som förklarar innehållet på ett väl fungerande sätt. Du kan med god säkerhet dela in texten i olika stycken samt lägga till bilder för att förenkla för läsaren.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Bearbeta respons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Muntlig framställning
Du kan förbereda och framföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslut. Du tittar ibland upp för att fånga lyssnarna.
Du kan förbereda och framföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslut. Du tittar för det mesta upp för att fånga lyssnarna.
Du kan förbereda och framföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslut. Du tittar upp hela tiden, förutom vid enstaka tillfällen, för att fånga lyssnarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: