Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskens Kretslopp

Skapad 2020-09-15 07:48 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Maskens kretslopp. Hur bor masken? Vad äter masken? Vad tar maskens bajs vägen? Vad är ett kretslopp?

Innehåll

Innehåll

BAKGRUND

Kärna förskole enhet har valt att arbeta med temat kretslopp. Utifrån detta temat har vi valt att rikta vårt fokus mot maskens kretslopp.

MÅL

Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet och intresse för maskarnas liv och att upptäcka hur maskarna förvandlar löv och olika matrester till jord.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

METOD - GENOMFÖRANDE

Steg 1. När det är regnväder tänker vi uppmärksammar barnen på maskarna, som krupit upp ur sina gångar. Detta gör vi på förskolans gård eller i vår skog som ligger i anknytning till förskolan. 

Vi går ut på gården/skogen och letar maskar som vi kan ta med in på förskolan och som kan flytta in i vår glasbur. Vi fyller vår glasbur med jord och sand (som varvas i synliga lager). Maskarna som vi förhoppningsvis grävt upp läggs däri och vi matar maskarna med löv, grönsaker, frukt och bröd. Vi tittar då och då på maskburken och ser vad som hänt. 

Exempel på aktiveter under temats gång: Vi lägger maskar på papper och försöker lyssna på hur de låter när de kryper. Diskuterar om maskarna har några ben? Undra om maskar har öron? Kan maskar se? (alla frågor som barnen kommer på försöker vi reda ut för att få en bredare uppfattning om vad en mask är och hur den lever).

Barnen skapar egna maskar av pyssel-material. Vi trär pärlor på piprensare som får bli en mask som kan flytta in i ett maskbo vi bygger åt maskar. Maskboet kan byggas av mjölkkartong som man målar i den färg man önskar. Vi kan dekorerar maskboet med löv som vi plockat på en av våra mask-letar-promenader. 

Vi läser böcker om maskar som vi har lånat på kärna bibliotek. 

Vi tittar på filmer om maskar. Ex,  : https://urplay.se/program/199904-ata-lov-och-bajsa-jord-vem-gor-jord

Vi introducerar nya sånger till samlingen, exempelvis:

  • "Masken kryper i vårt land", (melodi: Blinka lilla stjärna)
  • "Det var en gång en daggmask, som hette Pelle Jöns" (melodi: Jag har en gammal moster, som heter Ingeborg)
  • "Jag är en mask med vita prickar" (melodi: Räven raskar över isen)

- Om vi under arbetsgång upptäcker att barnen riktar sitt fokus mot något annat, försöker i att fånga upp detta och ändra riktningen i planering mot de barnen finner intressant. Barnens delaktighet och inflytande är viktig för att behålla deras nyfikenheten och vilja att lära sig mera. Barnens behov och delaktighet= Meningsfullt lärande!

DOKUMENTATION

Vi sparar barnens skapandealster, vi fotograferar, vi gör Unikum inlägg där föräldrar kan följa vår resa. Vi skapar en pärm som heter "MASKENS KRETSLOPP" som vi kan ta med oss på våra olika aktiveter så vi kan blicka tillbaka och se vad gjort tillsammans och upprepa sådant som vi kanske har glömt av påvägen. 

När temaarbetet är färdigt kommer vi göra en utvärdering av vårt arbete och se hur det gick. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: