Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och tillit till sin egen förmåga

Skapad 2020-09-15 08:22 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
I arbetet med de yngsta kommer vi att fokusera på att de får en bra start på förskolan och att det bildas goda relationer mellan barn och vuxna. Vi kommer även sträva efter att barnen bygger upp tilliten till sig själv- jag kan, jag vill, jag vågar!

Innehåll

Var är vi?

Var befinner sig gruppen nu? Vilka behov kan vi se i gruppen? Vilket undervisningsbehov finns i gruppen?Vad ska barngruppen lära sig, förstå och förmå. Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på?

Nästan alla barn i Björnarna är nyligen inskolade på avdelningen och därav nya för varandra. De är inte vana att vara tillsammans, att samarbeta med varandra eller med oss vuxna. Vi behöver fokusera på att barnen finner trygghet hos oss och med varandra, att de ska fungera tillsammans i grupp, samarbeta och hantera konflikter, samt att de utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen visar intresse för rörelse, rytmik och sång, fylla och hälla, djur, mat och frukt, ljusstenar, lera, magneter och magnetbordet, böcker och vårt fantasirum där det finns ett kök och gosedjur.

Vart ska vi?

Vilka/vilket  mål ska vi arbeta mot?

 • Självständighet och tilliten till sin egen förmåga.
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter.

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har satt upp?

 • Vågar testa och utforska något nytt som exempelvis material, leksaker och platser, antingen själv eller tillsammans med andra.
 • Uttrycker vad hen vill antingen verbalt eller via kroppsspråket.
 • Kan leka i grupp eller enskilt.
 • Samarbetar om materialen och utrymmet. Visar hänsyn för varandra.
 • Vid konflikt antingen använda verbalt språk, kroppsspråk eller TAKK-tecken för att säga ifrån.

Hur gör vi?

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta mot de utvalda målen?

September - November 2020

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av målkriterierna)?

En gång i veckan på planeringen analysera, diskutera och reflektera över vad som hänt, var vi är och hur vi ska gå vidare. 

Vilka undervisningssituationer ska vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp?

Minst en gång i veckan ha en utedag. Till en början blir det enbart att vi går till baksidan på förskolan. Vid varje tillfälle planerar vi vart vi ska och vad vi ska ha med oss. Varje dag kommer vi ha samling med frukt samt sång eller ramsa. 

 • När ska de genomföras? Planerade aktiviteter kommer ske på förmiddagarna då flest barn är på plats. Vilken dag som blir utedag planeras efter väderprognoserna.
 • Vem ska genomföra dem? Jonna och Vian

Hur ska vi ta tillvara på den spontana undervisningen?

Ta vara på de vardagliga situationerna, som exempelvis matsituationer och påklädnad i hallen, och göra barnen delaktiga i det som sker, alltså att de själva tar på sig och att vi pedagoger stöttar och handleder barnen i det som händer.

Vid konflikter stötta och vägleda barnen, prata och visa hur man kan säga förlåt och göra förlåt. Använda TAKK-tecken som ‘stopp’, ‘förlåt’, ‘ledsen’, ‘glad’, ‘kram’ för att stötta i kommunikationen.

Hur ska vi dokumentera undervisningen?

Genom film, fotografering och i skrift. Dokumentationen kommer synliggöras inne på Unikum i barnens enskilda lärloggar, i gruppens lärlogg och i vardagsglimtar. En del av dokumentationen kommer även sättas upp på avdelningen.

 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande. 

Vi kommer arbeta utifrån ett lekpedagogiskt förhållningssätt. Detta betyder att vi kommer använda oss av lek i undervisningssyfte, både spontan och planerad undervisning/lek. 

Att medvetet arbeta med att göra barnen delaktiga i de processer som sker i förskolan. Pedagogernas roll är att vara det stöttepelare som det individuella barnet behöver, att handleda och arbeta tillsammans med barnet, att se det kompetenta barnet och på det viset även låta barnet se och uppleva att det är kompetent. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: