Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-09-15 08:43 i Söraskolan Österåker
Eleverna ska börja skriva egna berättande texter med hjälp av två givna hållpunkter att förhålla sig till när de ska börja skriva.
Grundskola F – 3 Svenska
Vad är en berättande text och hur skriver man en berättande text? Du ska nu få träna dig på att använda din fantasi och skriva en egen berättande text. Kanske handlar din berättelse om ett elakt troll eller en bortsprungen hund. Det vet vi när din berättelse är färdig!

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Högläsning och samtal kopplat till strukturen i en berättande text med inledning - handling - avslutning.

Läsa och analysera en text.

Skriva berättande texter med en kamrat.

Skriva egna berättande texter och rita en passande bild till texten.

Läsa upp texten för klassen.

Skriva för hand och på Ipaden.

 

 

 

Mål:

Du ska förstå strukturen på en berättande text.

Struktur? Hur berättelsen är uppbyggd.

Du ska planera och skriva en berättelse med en inledning - handling - avslutning.

Rita en bild som hör ihop med texten.

Läsa upp din text för klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skriva berättande text

Rubrik 1

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
------------------------>
------------------------->
------------------------->
Jag
 • Sv   3
skriver en enkel text med början, problem, lösning och avslutning.
skriver en text med början, problem, lösning och avslutning. Jag använder mig av någon enkel beskrivning.
skriver en text med början, problem, lösning och avslutning. Jag använder mig av flera utförliga beskrivningar. Jag skriver med ett varierat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: