Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EK20 Ma1b 20/21

Skapad 2020-09-15 08:53 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Matematik
Matematik 1b 100 poäng läses under 2 terminer. Under "innehåll" hittar du länkar till läsårsplanering, samt information om anpassning och mattestuga. Som uppgifter kommer provresultaten att ligga. Bedömning kommer att ske genom ett prov på varje kapitel, samt Nationella provet, som kommer att kunna följas av elev, föräldrar och mentorer i Unikum. En mer detaljerad planering hittar du också under innehåll.

Innehåll

Matematik 1b är en kurs som omfattar 100 poäng och läses på två terminer. Vi har 3 lektioner á 60 minuter i veckan.

 

Läsårsplanering av kursen Ma1b

Lärarens namn: Jonny Larsson 070-6835174

Kurskod: MATMAT01b

Lärobok: Matematik 5000 grön

Klass: EK20

Elevsamverkan:

Undervisningen kännetecknas av tydlighet och god struktur för att underlätta förståelse av matematiska begrepp. Ett trevligt och öppet klassrumsklimat ska råda så alla elever ska kunna lära sig då vi diskuterar typexempel för att göra matematiken begriplig.

Uppgifterna i boken är indelade i tre nivåer vilket gör att eleverna själv kan välja sin nivå. På Ekonomiprogrammet läser vi även Matematik 2b och 3b. För att ha kunskaperna som krävs att klara fortsättningskurserna så rekommenderas att du arbetar med de högre nivåerna i boken. 

I anslutning till varje kapitel görs ett kapitelprov. Uppgifterna i boken samt ett övningsprov bildar stommen till repetition inför provet. Vid behov delas extrauppgifter ut.

För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla kapitelproven samt att eleven visar kvaliteter som motsvarar godkänd nivå på det nationella provet. För högre betyg än E krävs att eleven även visar höga kvaliteter på nationella provet.

När det gäller betyget i kursen säger skolverket så här:

  • När du sätter betyg ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas.
  • Nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Du kan bara bortse från resultatet om det finns särskilda skäl för det.

Planeringsförslag till Ma1b

Planeringsförslaget utgår från att 100 timmar står till förfogande för kursen Matematik 1b. I planeringen ingår tid för prov efter varje kapitel.

Tidsplan till Matematik 5000 kurs 1b Grön Lärobok (grov planering, mer detaljerad längre ned)

Kapitel                                                                       Timmar                                                       Veckorna

Kap 1 Aritmetik - Om tal                                             18                                                                  35-40

Kap 2 Procent                                                            10                                                                   41-47

Kap 3 Algebra                                                            15                                                                   48-2

Kap 4 Geomtri                                                            12                                                                   3-7

Kap 5 Sannolikhetslära och statistik                          11                                                                   14-19

Kap 6 Grafer och funktioner                                       12                                                                   7-13

Övrigt: NP-prov, Repetition                                         22                                                        Parallellt med kursen

Summa                                                                     100

 

Elever som vill arbeta med fördjupningsavsnitten får göra det under den tid som ligger under övriga kapitel.

Länk till mer detaljerad planering

Mattestuga onsdagar från vecka 36 kl 7:30-8:20 sal E250, dit är det obligatoriskt att gå om man inte är godkänd på något av våra prov. Man kan också göra omprov där om man säger till Jonny i förväg så att det finns ett prov där. Man gör endast omprov EN gång.

Läxor ges inte, utan du förväntas att följa planeringen samt själv kontrollera att du övat tillräckligt så att du har kunskaper som krävs för det betygssteg du siktar mot. Vi har skriftliga prov samt avslutar kursen med ett nationellt prov som särskilt beaktas vid betygssättning.

Extra stöd anpassningar: Du kan få längre tid vid provsituationerna och uppgifterna upplästa, få sitta mer ostört i klassrummet. Meddela din lärare eller mentor om önskemål. Om du behöver extra hjälp när du jobbar med matten hemma så kan du sms till mig (Jonny) så hjälper jag dig.

Länkar:

Examensmål Ekonomiprogrammet

Fredriks filmer

Matteboken.se

Dalles matte - Daniel Nilsson

Geogebra

Gamla nationella prov att öva på

Multiplikationsövningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: