Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plutos värdegrundsarbete

Skapad 2020-09-15 09:14 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Denna planering kommer att handla om Värdegrundsarbete. Vi kommer att arbeta med många olika saker, bland annat Kompisböckerna med Igelkott och Kanin i centrum, Barnkonventionen kommer att vävas in samt andra aktiviteter såsom samarbetsövningar, nyckelkompisar, känslor m.m. Undervisningens innehåll förändras efterhand utefter barnens intresse, en levande planering!

Innehåll

Nationellt mål:

Lpfö 18: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”. 

Barnkonventionen:

Artikel 12, "Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad".

SMART-mål:

• Barnen ska få kännedom om tre nyckelfraser som ”säga stopp”, ”prata om det” samt ”lyssna och komma överens”.

• Barnen ska få kännedom om rätten att bestämma vad man själv vill och inte vill.

• Barnen ska få styrka i att våga berätta om sina känslor så att kommunikationen mellan kompisar och pedagoger blir bättre. 

Syfte:
Varför gör vi detta?

På Trollbäckens förskola har vi en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Vi vill att barnen ska ha roligt, ha någon att leka med och må bra. Trygghet, delaktighet och inflytande är våra värdegrundsord. Vår förskola är en interkulturell mötesplats där vi värnar om allas lika värde. 

Innehåll:

Vad ska undervisningen innehålla?

• Kompisböckerna kommer att ligga till grund och vara en stor del.

• Barnkonventionen kommer att vävas in.

• Styrda aktiviteter, som samarbetsövningar, nyckelkompisar, känslor m.m.

Med styrda aktiviteter menar vi aktiviteter som vi pedagoger planerat där vi bland annat kommer att träna mycket på kommunikation, lyssna och prata.

Med nyckelkompisar menar vi att vi kommer tänka på gruppering av barnen vid olika aktiviteter. Dels för att öka tryggheten för vissa barn att leka med kompisar man tycker extra mycket om, men även att utmana vissa barn i kommunikationen med kompisar som man annars kanske inte leker så ofta med.

• Andra böcker som berör värdegrund och genus samt appen Polyglutt.

• Estetiska uttryckssätt som bild, sång, rörelse, rim och ramsor.

• Trygghetsvandringar: barnen får möjlighet att gå runt med oss pedagoger i varje rum som finns på avdelningen för att berätta var de känner sig trygga och inte. 

• Dokumentation: på Unikum i bland annat ”veckans händelse” men även inne på avdelningen där vi sätter upp dokumentationen på väggarna

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: