Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MÄNNISKOKROPPEN

Skapad 2020-09-15 10:23 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Detta arbetsområde berättar om hur din kropp fungerar.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Kemi - Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

KUNSKAPSKRAV
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

LEKTIONSINNEHÅLL
Föreläsningar utifrån planeringen kopplat till läromedlet Gleerups (se uppgift nedan).
Filmer på Gleerups.
Laborera – genomföra, dokumentera och utvärdera
Uppgifter samt repetitionsuppgifter i Gleerups-planeringen.
Arbeta med begreppskort

EXAMINATION
Genomföra, redovisa och utvärdera 2 laborationer (muskelarbete och innehåll i korv).
Dokumentera och lämna in olika uppgifter kopplat till innehållet i planeringen och på Gleerups.

Uppgifter

  • PLANERING MÄNNISKOKROPPEN

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: