Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teater

Skapad 2020-09-15 11:23 i Vinbergsskolans fritidshem Falkenberg
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under några veckor arbeta med teater. Eleverna kommer få några stödord av oss pedagoger som de sedan skall sätta ihop en teater på och spela upp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att lära sig samarbeta i olika gruppkonstilationer. Lära sig att lyssna på andra samt att vara delaktig i en mindre grupp. Kunna med hjälp av stödord kunna skriva en kortare teater på Ipad.

 

Nyckelfråga

Kan allas fantasi tillvaratas i en teatergrupp?

Mål 

 • Lyssna och våga kommunicera.
 • Använda fantasin
 • Stå framför en publik
 • Samarbetsförmåga
 • Arbeta digitalt och öva på skrivandet

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Eleverna har själva valt att få jobba med teater.

Utvärderingen 

Hur?

Samtal med elverna och gruppdiskussioner 

Elevutvärdering, eleverna får lämna synpunkter om vad de tyckte var bra/mindre bra. 

Vad?

Samarbetsförmågan

Delaktighet och aktivitet

Undervisning, arbetsformer och aktiviteter 

Hur?

Pedagoger kommer att skriva stödord som skall vara med i teatern. Eleverna kommer slumpmässigt få dra dessa ord från en burk.

Eleverna kommer få skriva ner sin "teater" på en Ipad som de sedan skall spela upp för resten av gruppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: