Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor till avdelningsreflektion

Skapad 2020-09-15 12:15 i Palettens förskola Norrtälje
Förskola
Dagordning och frågor som stöd vid avdelningsreflektion av era lärloggar.

Innehåll

Dagordning avdelningsreflektion

Inför avdelningsreflektion har lärloggar för gruppen skapats. Dessa behöver inte vara klara utan kan bestå av korta stödord eller ett foto av den aktivitet ni gjort med barnen. Tryck på ”Spara” tills de är färdigarbetade och redo för att Publiceras.

 

1.      Utse en som skriver i Unikum. Övriga följer i sin iPad.

  • Reflektera över undervisning: Gå igenom kortfattat vad barnen fått möta i form av planerad och spontan undervisning denna vecka. Öppna lärlogg ni förberett och titta på foton och ev text. Reflektera tillsammans utifrån några av frågorna i dokumentet ”Frågor till avdelningsreflektion” i rutan under lärloggen som heter ”Reflektion för pedagoger”. Har inte lärlogg förberetts? Skapa en ny lärlogg och lägg till foto nu eller vid PUT tid.
  •      Vem gör vad på sin PUT-tid? Delegera uppgifter. Ex göra klart lärlogg och koppla till lpfö18/bakklängesplanering. Planera aktivitet och material för veckan. Läsa litteratur/forskning.
  •       Planera kommande vecka. Utifrån reflektionen ovan; vilken planerad undervisning ska barnen möta? Detta kan ni anteckna i en lärlogg för barngruppen som ni trycker på ”Spara”, ej Publicera.
  •       Hur har veckan varit? Någon information om barnen som behöver diskuteras? Något i personalgruppen som behöver lyftas? Något kring våra rutiner som behöver effektiviseras?

 

 

  Frågor till avdelningsreflektion

Under veckan har barnen mött spontan och planerad undervisning. Gör en lärlogg i er avdelnings grupp i Unikum. Kan vara foton och anteckningar. Använd Put tid eller frigör tid till alla som har något att bidra med. Klipp ut de frågor ni vill använda till rutan längst ner "Reflektion för pedagoger".  Era reflektioner ligger sedan till grund för planeringen av kommande vecka.  

  

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället?  

·       Vad har vi gjort?  

·       Vad har vi sett?  

  

Reflektioner  

·       Hur gick det?  

·       Varför blev det så?  

·       Hur reagerade barnen på det ni gjorde?  

·       Vad fångade barnen?  

·       Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?  

·       Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?  

·       Vilka strategier använde barnen?  

·       Vilka barn var delaktiga?  

·       Vilka reflektioner gjorde barnen?  

·        

  

Vilket lärande ser vi?  

·       Vad är det barnen försöker förstå?  

·       Vad  verkar de vilja undersöka?  

·       Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå?  

·       Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?  

·       Hur använder sig barnen av varandra i utforskandet?  

  

Hur går vi vidare?  

·       Vad och hur ska vi utmana?  

·       Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?  

·       Vilka fler språk och uttrycksformer kan vi erbjuda barnen?  

·       Vilket material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?  

·       Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?  

·       Hur kan vi får vårdnadshavarna delaktiga?  

  

Vilka kopplingar kan vi göra till våra mål och styrdokument?  

Tänk på att inte välja för många läroplansmål utan arbeta på djupet av de ni valt.  

  

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: