Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstil och hälsa 2020

Skapad 2020-09-15 12:45 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Vår Grön flagg resa. Livsstil och Hälsa. Rörelse, kost och sinnen.
Förskola
Vår Grön flagg resa 2020. Livsstil och Hälsa. Rörelse, kost och sinnen.

Innehåll

Nationellt mål:

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.                                                           Lpfö 18 s.9-10

Syfte:

 

Vi anser att barnen behöver ha med sig en bra inställning till rörelse redan från unga år. Speciellt i dessa tiden när det är mycket skärmar och stillasittande som lockar.

Vi har sett ett ökat behov av rörelse och nyfikenhet kring mat hos barnen. Vi har hört funderingar kring varför det är viktigt att äta en hälsosam kost. Enligt forskning så utsätts barn ofta för en ohälsosam kost, vi vill vända den till hälsosam.

Forskning säger att barn blir mer och mer stressade och för att få ett hälsosammare liv behöver de därför lära sig få en balanserad vardag mellan rörelse och vila.

Innehåll:

 

Kroppen och hur man tar hand om den.

 

I språkutveckling i sångsamling rör vi oss samtidigt till sången. Mini-röris, rörelsebanor, dans, teater. Mycket utevistelse. Learning by doing.

Sambanden mellan kropp, kost och hälsa.

 

Smakupplevelser, försöka erbjuda en bred varierad kost. Behavioristiskt perspektiv.

 

Trygghet, anknytning, avslappning och hur de speglar sig i våra fem olika sinnen. Vi har upptäckte ett behov av att barnen får en balanserad vardag mellan rörelse och vila.

avslappning, anknytning, trygghet, taktil massage. Anknytningsteori

 

 

Reflektion och Analys 

 

(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: