Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Café Fritids åk 3

Skapad 2020-09-15 13:19 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik Svenska
Åk 3 driver café på fritids

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Fritidshemmet ska syfta till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det ska också komplettera skolan och därför syftar vårt arbetsområdet till att på ett upplevelsebaserat arbetssätt utveckla elevernas kunskaper om kroppen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Efter önskemål från eleverna så bygger vi upp ett café. Två grupper driver caféverksamheten varannan vecka. Eleverna får träna på att planera, förbereda och genomföra genom diskussioner och samarbete.

Eleverna får träna samarbete, entreprenörskap, att planera aktiviteter, göra beräkningar och använda relevanta ord och begrepp.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Varannan vecka håller två grupper i caféet. Den ena gruppen planerar caféförsäljningen, och den andra gruppen planerar för en aktivitet i caféet. 

Caféförsäljningsgruppen ansvarar för att baka och sälja i caféet. De står i kassan och tar betalt, ställer fram fika och ser till att alla har det bra.

Aktivitetsgruppen planerar för och genomför en eller flera aktiviteter som cafégästerna deltar i.

Grupperna ansvarar för att låna eller boka material eller lokal till aktivitet, skapa en inköpslista på saker som behövs till verksamheten etc.

 

Bedömning/utvärdering

Utvärdering sker på gruppnivå.

Målet är att eleverna självständigt ska planera och bedriva caféverksamheten. De ska skaffa sig redskap för att lösa konflikter i sin grupp, kunna planera och förbereda aktiviteter, fördela arbetsuppgifter. 

Varje grupp utvärderar med hjälp av 2 stars and 1 wish efter utfört arbete och lämnar vidare till nästa grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: