Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, ackordinstrument HT20

Skapad 2020-09-15 13:35 i Rävlanda skola Härryda
Ackordinstrument.
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi övar på att spela ackord på piano, gitarr eller ukulele!

Innehåll

Inom arbetsområdet Ackordinstrument får du välja ett av instrumenten piano, gitarr och ukulele som du övar upp din förmåga att spela ackord på. Att spela ackord till en låt heter på musikspråk att ackompanjera.

Låten vi övar på är Memories av Maroon 5. Den innehåller fem olika ackord som går om och om igen genom hela låten. Huvudsyftet är att du lär dig ackorden efter bästa förmåga, men vi tittar också närmare på låtens form. Den innehåller olika delar och det förekommer olika dynamiska skiftningar i låten, t.ex. breaks när vi slutar spela helt och hållet. Du väljer själv vilken nivå du vill spela på - du kan spela bara några av ackorden eller alla fem.

Inför detta arbetsområde har vi sett en film om hörseln och hur den kan skadas av starka ljud och buller. Den kunskapen tar vi med oss in i spelandet, så vi värnar om varandras hörsel och hälsa. Vi har också gått igenom instrumentvård - hur du ska ta hand om ditt instrument för att det inte ska gå sönder. Det är också något vi bär med oss in i arbetet med ackord. 

Varje lektion avslutas med att du skriver loggbok, vilken sedan sammanfattas till en utvärdering. Detta sker som klassuppgift i Google Classroom.

Här nedanför ser du vilka delar av kursplanen i musik som ingår i arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Ackordinstrument

E
C
A
Ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: