Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SMARAGDEN 1 Pedagogernas inventering

Skapad 2020-09-15 14:08 i Kullerstenens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Digitalisering och hållbar utveckling med fokus på utemiljö Inventering i maj/juni:

Innehåll

Pedagogernas inventering

Inventering i maj/juni:

 

 

 

Syfte: att få syn på pedagogernas utgångsläge

 

 

 

Stödfrågor för att få fatt i utgångsläget:

 

 

 

                          Vilka erfarenheter har vi kring det valda fokusområdet

 

Vi har gott på kurs om lära inne ute där vi fått grundläggande kunskaper om ekosystemet och hur man kan jobba med barn med ekosystemet och hållbar utveckling. Vi har haft genomgång hur man använder greenskrin och olika appar, samt enkel programmering med roboten och på data. Vi grund källsorterar (kompost, brännbar) 

 

                          Vad saknar vi (kunskaper och material)?

 

Vi saknar en gemensam central för källsortering där vi kan sortera tillsammans med barnen.

 

 

 

                          Hur kan vi förbereda oss?

 

Vi kan tillsammans med barnen förberedda innemiljöer som lockar och inspirerar till konstruktiv användning av digitala verktyg samt skaffa litteratur som kan vara inspirerande och lärorik för oss pedagoger. Vi kan prova oss fram och börja använda greenskrin och roboten som vi har fått.

 

                          Behöver vi läsa något tillsammans?

 

Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund av Bin Riddersporre och Susanne Kjällman

 

Skärmhjärnan av Anders Hansen

 

                          Vilken forskning kan vi använda oss av? (en bok, avhandling el artikel)

 

                          Hur har vi arbetet med det här tidigare?

 

                          Konstruera projektuppdrag kopplat till fokusområdet som lämnas ut i augusti.

 

                          Vilka mål arbetar vi mot utifrån fokusområdet?

 

Vi ska ge barnen möjlighet att skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt utveckla sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse hur deras olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: