Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott och dem 10 små kompisböckerna.

Skapad 2020-09-15 14:24 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
I den här verksamhetsplaneringen kommer ni att få ta del av vårt arbete kring barnkonventionen. Vi kommer att tillsammans med Igelkott och Kanin arbeta kring alla barns lika värde och rättigheter i samhället.

Innehåll

Utbildningsplan:

Kanin och Igelkott och dem 10 små kompisböckerna.

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi startar detta projekt för att ge barnen förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Vi vill även att barnen skall känna en trygghet och tillit till sig egen förmåga, sina vänner och pedagoger på avdelningen. 

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Språket är en av nycklarna till lärande därför arbetar vi så här: 

Vi pedagoger använder språket medvetet och genomtänkt i vår undervisning på Smaragden. Vi kommer att lägga stor vikt i språket och barnens språkutveckling. Språket kommer att genomsyra hela dagarna på förskolan. Vi använder språket aktivt i våra samlingar, sångsamlingar, sagostunder, rim och ramsor, i våra undervisningssituationer samt hela barnens vistelsetid på förskolan.

Vi kommer att fokusera på ett fåtal ord i vår uppstart kring barnkonventionen och vårt arbete kring dem 10 små kompisböckerna.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi kommer att fokusera oss på ord ur böckerna:

Aktivitets tavla, mitt eget val, namnskylt, orättvist, demokrati, skriv, barnkonventionen, diskrimineras, tvärtom, sjuk, spruta, vård, nationalitet, aktivitet, bränsle, privatliv, dagbok.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer att arbeta med detta projekt 1 till 4 ggr i månaden. Vi kommer att arbeta utifrån dem olika artiklarna i barnkonventionen och utifrån en bok i månaden. 

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att använda böckerna om Igelkott och Kanin.

En egen plats

Äta mat

Lek, vila och fritid

Ett eget namn

Känna trygghet

Lika värde

Barnets bästa

Få vård

Gå i skolan

Säga sitt.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn på avdelningen kommer att delta i undervisningen kring barns rättigheter. Vi kommer att arbeta i mindre grupper för att synliggöra alla barn. Vi kommer att vara 1 till 2 pedagoger beroende på vad undervisningen kommer att fokuseras på.

Hur ska projektet dokumenteras?

Vi kommer att dokumentera i bild och form, med hjälp av digitala hjälpmedel samt observationer.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vi kommer att synliggöra detta i barnets enskilda lärlogg samt gruppens lärlogg. Vi kommer även att dokumentera på avdelningen där barnens alster kommer att synliggöras. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi kommer att läsa alla böckerna och diskutera utifrån en del frågor samt begreppen i boken. 

Vi kommer att måla något ut boken med olika tekniker.

Vi skapar en aktivitetstavla (hur många barn får vara i varje hörna).

En liten uppgift att göra tillsammans hemma (skapa sig själv).

Skapa ett pussel.

Vi kommer skapa en välkommentavla. (alla är en sagofigur)

Vi kommer leka tvärtom leken.

Vi kommer leka vårdcentral tillsammans.

Vi kommer berätta vårt namn och vart våra föräldrar kommer ifrån.

Vi kommer rita vår flagga.

Vad behöver olika föremål för bränsle för att fungera.

Vi skapar en dagbok. (ritbok)

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: