Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SMARAGDEN 1 Barngruppens inventering

Skapad 2020-09-15 14:32 i Kullerstenens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
2,Inventering av barngruppen

Innehåll

 

Barngruppens inventering

 

Inventering i augusti:

 

 

 

Syfte att få syn på barngruppens utgångsläge: 

 

 

 

Stödfrågor för att få fatt i barngruppens utgångsläge:

 

 

 

      Vilka läroplansmål förhåller vi oss till på vår avdelning?

 

 

 

 Barnen ska få möjlighet att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

 

Vi ska ge barnen möjlighet att skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt utveckla sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse hur deras olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

·         Vilka förmågor skall barnen få möjlighet att utveckla?

 

 

 

Språk

 

Kommunikation

 

Skapa och konstruera med hjälp av olika teknik och material

 

Använda sig av bilder och texter i olika medier, digitala som andra

 

Samt ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

 

 

 

      Vilka erfarenheter har barngruppen av fokusområdet och av målområdena i läroplanen?

 

 

 

Undersökningsfas, följande frågor behöver kunna besvaras efter undersökningsfasen:

 

 

 

      Vilka erfarenheter och kunskaper tror vi att barnen har?

 

De har en vana att vara i naturen. De har vana att lyssna på sagor och ha sagor som inspiration till sina lekar.

 

      Vad har de för teorier, funderingar och frågor?

 

Barnen har funderingar vad som händer med allt skräp i skogen.

 

Barnen uppdelar lekar till tjej och killelekar.

 

Barnen jämför sina kläder med varandra och vill visa när de köper något nytt.

 

Barnen har frågor om sina retligheter i gruppen.  

 

 

 

      När tror vi att de utforskar och är i relation med vårt fokusområde?

 

På utflykter, under dagliga rutiner under frileken.

 

      Vilka mål i läroplanen förhåller vi oss till på vår förskola?

 

 

 

      Hur kan vi arbeta demokratiskt utifrån fokusområdet?

 

 

 

Vi kommer att ge alla barn möjlighet att delta i projektet och utrycka sina åsikter  på olika sätt.

 

 

 

Hur ska vi organisera undersökningsfasen för att få syn på ovanstående:

 

 

 

·         Planera vilka uppgifter/utmaningar vi ska erbjuda kopplat till fokusområdet och målområdena i läroplanen.

 

·         Vilka miljöer och material/stationer? Inne och ute?

 

·         Hur organiserar vi vår tid, barnen och pedagogerna?

 

·         Vilka observationsunderlag/dokumentationsverktyg behöver vi?

 

 

 

Ansvarsfördelning och vem gör vad:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: