Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA år 3 Eklandaskolan Sören

Skapad 2020-09-15 15:39 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga hur du kan

- LÄSA  och förstå enkla barn- och ungdomsböcker.
- läsa enkla faktatexter och därefter återge dem.
- förstå instruktioner.

SKRIVA berättelser så man förstår vad det handlar om.
- skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
- placera ord i alfabetisk ordning.
- skriva så att andra kan förstå.
- stava ljudenligt.

- LYSSNA/ TALA om händelser, vad man sett, hört eller läst så att andra kan förstå.
- förstå instruktioner.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna genom att:
LÄSA
Vi läser elevnära skönlitterära böcker individuellt eller i grupp.
Vi har bokpresentationer och boksamtal.
Vi har högläsning , läser och samtalar om olika texter.
Vi läser enkla faktatexter och därefter försöker återge den med egna ord.
Vi lånar böcker på biblioteket.
Vi har läsläxor.


SKRIVA
Vi skriver berättelser.
Vi skriver texter till bilder.
Vi övar på att skriva berättelser med en tydlig början en mitten och ett slut.
Skriver texter utifrån enkla tankekartor.
Lång och kort vokal(dubbelteckning).

Stavning av elevnära ord

Arbetar med alfabetisk ordning, rimord, synonymer, motsatsord

Tränar skriva ljudenliga och frekventa ljudstridiga ord rätt

LYSSNA/TALA
Berätta regelbundet om händelser, vad man läst, vad man sett och lärt.
Förstå och kunna ge en enkel instuktion. 

SPRÅKBRUK

Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3

Matriser

SvA
Nya språket lyfter för årskurs 1-3 enligt Lgr 11

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitt och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande...
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: