Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsresan 3

Skapad 2020-09-15 15:38 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 3 Svenska
Under höstterminen kommer vi att arbeta med Läsresan 3

Innehåll

Innehåll.

Undervisningen i svenska kommer bland annat att utgå ifrån en gemensam bas, Läsresan 3. Mycket tid kommer att läggas på att föra resonemang/samtal. Eleven kommer att arbeta både självständigt, i par och i grupp. 

Vi kommer att arbeta med.

 • Ordförståelse
 • Läsförståelse
 • Stavning: ng-ljudet, dubbelteckning, j-ljudet, sj-ljudet
 • Grammatik: alfabetisk ordning, frågor, substantiv, adjektiv och sambandsord
 • Skriva poetisk text/dikt

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig:

 • I din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.
 • I ditt praktiska arbete under lektionerna (din delaktighet).
 • Utifrån utvecklingen av ditt fria skrivande (berättande texter och faktatexter)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: