Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lyckostjärnan

Skapad 2020-09-15 15:46 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med ABC-klubbens Lyckostjärnan under året i förskoleklass. Vi kommer att träna på hör/läsförståelse, vi kommer att bekanta oss med bokstäverna i alfabetet och deras ljud. Vi kommer också läsa, samtala och arbeta med olika kapitel utifrån högläsningsboken.

Innehåll

Rubrik: Svenska Lyckostjärnan.

Syfte och förmågor 

 •     Eleven får möjlighet att utveckla sitt ordförråd 
 •     Eleven ska få erfarenhet av att samtala kring en gemensam text
 •     Eleven får öva på hör/läsförståelse
 •     Eleven får möjlighet att upptäcka bokstävernas funktion, form och utseende
 •     Eleven ska få möjlighet att identifiera bokstavsljud och ljud i enklare ord
 •     Elev får kunskap om olika texttyper
 •     Eleven får träna på att återberätta
 •     Kommunicera i tal, bild och skrift

Period 

Höst och vårtermin

Arbetssätt   

 •      Arbeta individuellt, par, smågrupper och i helklass
 •      Öva på pennfattning och skrivförberedande motorik
 •      Tala, lyssna och samtala
 •      Avsnitt i arbetsboken     

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 •  Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 •  Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 •  Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Utvärderingsformer

Löpande:

 • Eleven förstår nya ord och dess betydelse kopplade till aktuellt kapitel i högläsningsboken
 • Eleven kan återberätta vad kapitlet handlade om
 • Eleven kan visa och berätta om en arbetsuppgift för läraren eller en kamrat 
 • Eleven prövar att ljuda bokstäver och ljudenliga ord
 • Visar intresse för olika texttyper
 •  Eleven ritar och skriver i arbetsboken

Kunskapskrav - 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: