Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vega.Stella Saker vi hittar i naturen

Skapad 2020-09-15 16:06 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Vi ska under hösten passa på att vara så mycket som möjligt ute och leta efter saker i naturen. Beroende på vad vi hittar så ska vi jämföra: storlekar, form, tyngd, längd, färg mm.

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att det finns många olika saker i naturen. Barnen ska lära sig namnen på dem. Var sakerna kommer ifrån t.ex: löv från träd, pinnar från busken, vattenpöl från regn mm.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Språkkunskaper, ordförråd, kunna identifiera sakerna, får utveckla matematiska begrepp och får naturvetenskapliga kunskaper mm.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Leta själva, plocka, samarbeta, samtala, arbete med materialet, leka med dem, skapa mm.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vad är det för nåt? Vad kommer det ifrån? Vilken färg?, Frågor som gäller matematiken ( längden mängden, sortering osv). 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Barnen visar intresse att gå ut och hitta saker, läser böcker om naturen, stora barn hjälper till nya att förstå uppgiften, skapar med pinnar och lera mm. 

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

Vi tror att den här BAIO ska passa vårt grupp jättebra.

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 mer samarbete

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: