Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Safari 1A

Skapad 2020-09-15 15:42 i Gylle skola Borlänge
En pedagogisk planering i matematik år 1 med utgångspunkt i Matte Direkt Safari.
Grundskola 1 Matematik
Du får på ett lärorikt sätt möta talområde 0-10. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med mig och dina kamrater. Under höstterminen kommer du framförallt att arbeta med talen 0-10. Du kommer bland annat att se de som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer även att bli van att formulera och lösa problem samt använda olika matematiska begrepp.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Att skriva siffrorna
 • Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.
 • Veta vad tecknet för addition betyder.
 • Veta vad tecknet för subtraktion betyder.
 • Veta vad likhetstecknet betyder.
 • Kunna tiokamraterna.
 • Talraden 0-10, om talet före och talet efter.
 • Kunna begreppen fler, färre, dubbelt och hälften. 
 • Att kunna räkna addition där summan är 0-10.
 • Att kunna räkna subtraktion där skillnaden är 0-10.
 • Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att träna och forma siffrorna 0-9.
 • Praktiskt arbete med konkret material.
 • Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.
 • Träna på att dela upp talen i ental och tiotal.
 • Lära sig talens "tiokamrater" och "grannar".
 • Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i "Matte Direkt Safari".

 

Vad kommer vi att bedöma?

 • Du ska kunna skriva siffrorna läsligt.
 • Du ska kunna koppla siffran till rätt antal.
 • Du ska kunna talens "grannar" och "tiokamrater".
 • Du ska kunna använda tecknen + , - och = på rätt sätt.

 

Hur visar du att du kan?

 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och laborationer.
 • Genom att arbeta i "Matte Direkt Safari".
 • Göra skrifliga diagnoser. 
 • Göra muntliga diagnoser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: