Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A Taluppfattning

Skapad 2020-09-15 15:51 i Gylle skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom taluppfattning och talsystemet.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel kommer du att

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.

- förstå vårt talsystem

- kunna ordna tal efter storlek

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

Uppgifter

 • Diagnos Taluppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen direkt 4A Taluppfattning

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag kan förstå vårt talsystem
Jag kan ordna tal efter storlek
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Jag kan och förstår begreppen: tal, siffra, talsort, tusental, hundratal, tiotal, ental, tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: